Skip to content

CC0 1.0 Universal

CC0 1.0

Deed

Ingen opphavsrett

  1. Den person som har knyttet et verk til dette aktstykke (deed) har, i den utstrekning loven tillater, erklært dette verket er i det fri ved å si fra seg alle de opphavsrettigheter og nærstående rettigheter som vedkommende hadde til verket.
  2. Du kan kopiere, endre, distribuere og fremføre verket, selv for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse. Se Annen Informasjon nedenfor.

Annen Informasjon

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, gir den personen som knyttet verket til denne erklæring (deed) ingen garantier om verket, og fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av verket, i den grad dette er mulig under gjeldende lovgivning.
  3. Når du bruker eller siterer arbeidet, kan du ikke gjøre det på en måte som impliserer en anbefaling fra forfatteren eller stadfesteren.

Notice

Sammendraget Commons Deed er ikke et juridisk instrument. Det er kun en kortfattet sammendrag av den juridiske CC0 lisensteksten med en opplisting av noen av nøkkelbegrepene. Tenk på den som et brukervennlig grensesnitt mot det underliggende juridiske CC0 lisensteksten. Alene har sammendraget kke juridisk relevans, og innholdet i den inngår ikke i CC0

Creative Commons er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester. Å distribuere, vise, eller lenke til dette sammendraget skaper ikke et advokat-klientforhold.

Creative Commons har ikke verifisert den opphavsrettslige status til noe verk som CC0 er anvendt på. CC tilbyr ingen garantier om noe verk eller dets opphavsrettslige status i noen jurisdiksjon, og fraskriver seg alt ansvar for enhver bruk av noe verk.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.