Preskoči na vsebino

CC0 1.0 Univerzalna

CC0 1.0

Deed

Brez avtorskih pravic

  1. Oseba, ki je povezala delo s tem povzetkom licence je posvetila delo javni domeni, s tem ko se je globalno odpovedala vsem svojim avtorskim in sorodnim pravicam, v kolikor to zakon dopušča.
  2. Delo lahko kopirate, spreminjate, razširjate in izvajate, tudi v komercialne namene, brez prošnje za dovoljenje. Glejte Druge informacije spodaj.

Ostale podrobnosti

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. V kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače, oseba, ki je povezala delo s tem povzetkom licence, ne daje nikakršnih jamstev glede dela, in uporabnikom dela ne odgovarja za nikakršno škodo, razen v primerih, ko izključitev odgovornosti ni dopustna po zakonu.
  3. Ko uporabljate ali navajate delo, ne smete namigovati na podporo avtorja ali potrditelja.

Notice

Povzetek licence ni pravno orodje. Je preprosto le priročna referenca za razumevanje Celotnega pravnega besedila CC0, je izraz ključnih pogojev, berljiv za uporabnike. Gre za uporabniku prijazen vmesnik do Celotnega pravnega besedila CC0. Ta povzetek sam po sebi nima pravne veljave in njegova vsebina se v dejanskem besedilu CC0 ne pojavlja.

Creative Commons ni odvetniška pisarna in ne ponuja pravniških storitev. Razširjanje, prikazovanje ali povezovanje na ta Povzetkom licence ne ustvarja razmerja odvetnik-stranka.

Creative Commons ni preveril avtorsko-pravni status nobenega dela, ki je objavljeno pod CC0. CC ne daje nikakršnih jamstev glede nobenega dela ali avtorsko-pravnega statusa le-tega v nobeni jurisdikciji in ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi kakršnekoli uporabe kateregakoli dela.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.