Creative Commons License Deed

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.0 Ogólny (CC BY-NC-ND 2.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności.

Wolno:

  • Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

  • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Uwagi:

  • Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.
  • Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Jest już dostępna nowa wersja niniejszej licencji. Należy jej używać w przypadku udostępniania nowych utworów, a także rozważyć zmianę starej licencji na nową dla utworów już udostępnionych. Żadne utwory nie są jednak automatycznie objęte nową licencją.