Creative Commons License Deed

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych- Użycie Niekomercyjne 2.0 Ogólny (CC BY-NC-ND 2.0 JP)

Poniższy tekst jest jedynie przystępnym podsumowaniem licencji (której nie zastępuje). Klauzula ograniczenia odpowiedzialności.