Creative Commons License Deed

Пазначэнне аўтарства - Некамерцыйнае выкарыстанне - Без залежных твораў 2.1 Японія (CC BY-NC-ND 2.1 JP)

Гэта зручнае для ўспрымання падсумаванне (але не замена) ліцэнзіі. Адмова ад адказнасці.