Creative Commons License Deed

Признание-Некомерсиално-Без производни 3.0 Австрия (CC BY-NC-ND 3.0 AT)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Отказ от отговорност.
at

Имате право на:

  • Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.

При следните условия:

  • ПризнаниеВие сте длъжни да посочите автора, да дадете електронна препратка към лиценза, и да укажете дали сте внесли промени. Можете да направите това по всеки разумен начин, но не по начин, който предполага, че лицензодателят одобрява Вас или използването от Ваша страна на материала.Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.

  • Некомерсиално — Вие нямате право да използвате материала за търговски цели.

  • Без производни — ако преработвате, преобразувате или доразвивате материала, Вие нямате право да разпространявате изменения материал.

  • Без допълнителни ограничения — Вие нямате право да прилагате правни условия или технологични мерки които създават правни ограничения за други лица да извършват разрешеното от лиценза.

предизвестие: