Praleisti, eiti į turinį

CC BY-NC-ND 3.0 DE Deed

Priskyrimas - Nekomercinis naudojimas - Jokių išvestinių kūrinių 3.0 Vokietija

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY-NC-ND 4.0 Deed | Priskyrimas - Nekomercinis naudojimas - Jokių išvestinių kūrinių 4.0 Tarptautinė

Jūs galite:

  1. Dalintis — kopijuoti ir platinti medžiagą bet kokiomis priemonėmis ir formatais.
  2. Licenciaras negali atšaukti šių laisvių, jei Jūs laikysitės licencijos sąlygų.

Šiomis sąlygomis:

  1. Priskyrimas - Privalote nurodyti autorystę , įdėti nuorodą į licenciją bei nurodyti, ar atlikote pakeitimų . Galite tai daryti bet kokiu protingumo kriterijus atitinkančiu būdu, tačiau ne tokiu būdu, kuris sudarytų įspūdį, kad licenciaras pritaria Jūsų veiksmams ar tam, kaip panaudotoje objektą.
  2. Nekomercinis - Negalite naudoti medžiagos komerciniais tikslais .
  3. Jokių išvestinių kūrinių - Jei remiksuojate, perdirbate ar kuriate šios medžiagos pagrindu , negalite platinti atlikus pakeitimus gautos medžiagos.
  4. Jokių papildomų apribojimų - Negalite taikyti teisinių priemonių nei technologinių priemonių , kurios teisiškai apribotų kitų galimybes daryti tai, ką licencija leidžia.

Pranešimai:

Neprivalote laikytis licencijos salygų tokių šios medžiagos sudedamųjų dalių atžvilgiu, kurios yra viešojoje srityje, arba jei panaudojimą leidžia taikytina teisių išimtis ar apribojimas .

Nesuteikiama jokių garantijų. Licencija nebūtinai suteikia visus Jūsų norimam panaudojimui reikiamus leidimus. Pavyzdžiui, tai, kaip galite panaudoti šią medžiagą, gali riboti viešinimo, privataus gyvenimo ar neturinės teisės .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.