Brincar ó contido

There are too few nonprofit organizations like CC fighting for the digital commons – support our vital leadership with an end of year contribution. Donate today!

CC BY-NC-ND 3.0 US Deed

Atribución-Non comercial-Sen obra derivada 3.0 Estados Unidos de Norteamérica

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY-NC-ND 4.0 Deed | Atribución-Non comercial-Sen obra derivada 4.0 Internacional

Vostede é libre de:

  1. Compartir — copiar e redistribuír o material en calquera medio ou formato
  2. O licenciante non pode revogar estas liberdades mentres vostede cumpra os termos da licenza.

Nos seguintes termos:

  1. Atribución — Debe dar o recoñecemento apropiado , fornecer un vínculo á licenza e indicar se se fixeron cambios . Pode facelo de calquera maneira razoábel pero non de maneira que poida suxerir que o licenciante o apoia a vostede ou o seu uso.
  2. Non comercial — Non pode utilizar este material para propósitos comerciais .
  3. Sen derivadas — Se vostede remestura, transforma ou recrea sobre o material, non pode distribuír o material modificado.
  4. Sen restricións adicionais — Non pode aplicar termos legais ou medidas tecnolóxicas que legalmente impidan a outros facer algo que a licenza permite.

Notas:

Non ten que cumprir coa licenza para os elementos do material que estean no dominio público ou cando o seu uso se permita mediante unha excepción ou limitación aplicábel.

Non se ofrecen garantías. A licenza poida que non forneza todos os permisos necesarios para o uso pretendido. Por exemplo, outros dereitos como publicidade, privacidade, ou dereitos morais (intelectuais) .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.