Creative Commons License Deed

Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 2.5 България (CC BY-NC-SA 2.5 BG)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Отказ от отговорност.
bg

Имате право на:

  • Адаптирате — да преработвате, преобразувате и доразвивате материала
  • Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.

При следните условия:

  • ПризнаниеВие сте длъжни да посочите автора, да дадете електронна препратка към лиценза, и да укажете дали сте внесли промени. Можете да направите това по всеки разумен начин, но не по начин, който предполага, че лицензодателят одобрява Вас или използването от Ваша страна на материала.Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да отмени тези свободи.

  • Некомерсиално — Вие нямате право да използвате материала за търговски цели.

  • Споделяне на споделеното — ако преработвате, преобразувате или доразвивате материала, Вие сте длъжни да разпространявате своите приноси съгласно същия лиценз като оригинала.

  • Без допълнителни ограничения — Вие нямате право да прилагате правни условия или технологични мерки които създават правни ограничения за други лица да извършват разрешеното от лиценза.

предизвестие: