Saltar cap al contingut

Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Genèrica

CC BY-NC-SA 2.5

Deed

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: Deed - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Sou lliure de:

  1. Compartir — copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format
  2. Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material
  3. El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència.

Amb els termes següents:

  1. Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada , proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi . Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.
  2. NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials .
  3. CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.
  4. No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Avisos:

No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu ús està permès per l'aplicació d'una excepció o limitació dels drets d'autor.

No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer. Per exemple, altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals poden limitar la forma d'utilitzar el material.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.