Creative Commons licencijos teisinis dokumentas

Priskyrimas - Nekomercinis naudojimas - Analogiškas platinimas 2.5 Bendrasis (CC BY-NC-SA 2.5)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Atsakomybės apribojimas.

Jūs galite:

  • Adaptuoti — remiksuoti, perdirbti ar kurti šios medžiagos pagrindu
  • Licenciaras negali atšaukti šių laisvių, jei Jūs laikysitės licencijos sąlygų.

Šiomis sąlygomis:

  • PriskyrimasPrivalote nurodyti autorystę, įdėti nuorodą į licenciją bei nurodyti, ar atlikote pakeitimų. Galite tai daryti bet kokiu protingumo kriterijus atitinkančiu būdu, tačiau ne tokiu būdu, kuris sudarytų įspūdį, kad licenciaras pritaria Jūsų veiksmams ar tam, kaip panaudotoje objektą.

  • Nekomercinis — Negalite naudoti medžiagos komerciniais tikslais.

  • Analogiškas platinimas — Jei remiksuojate, perdirbate ar kuriate šios medžiagos pagrindu, tokios veiklos rezultatus privalote platinti panaudodami tą pačią licenciją, kuri naudota originalui.

  • Jokių papildomų apribojimų — Negalite taikyti teisinių priemonių nei technologinių priemonių, kurios teisiškai apribotų kitų galimybes daryti tai, ką licencija leidžia.

Pranešimai:

  • Neprivalote laikytis licencijos salygų tokių šios medžiagos sudedamųjų dalių atžvilgiu, kurios yra viešojoje srityje, arba jei panaudojimą leidžia taikytinateisių išimtis ar apribojimas.
  • Nesuteikiama jokių garantijų. Licencija nebūtinai suteikia visus Jūsų norimam panaudojimui reikiamus leidimus. Pavyzdžiui, tai, kaip galite panaudoti šią medžiagą, gali riboti viešinimo, privataus gyvenimo ar neturinės teisės.

Prieinama nauja šios licencijos versija. Ją turėtumėte naudoti naujai sukurtiems darbams, ir taip pat galite pakeisti jau darbų licencijas į šią. Tačiau jokių objektų licencijos nėra automatiškai pakeičiamos naujomis.