Praleisti, eiti į turinį

Priskyrimas - Nekomercinis naudojimas - Analogiškas platinimas 2.5 Bendrasis

CC BY-NC-SA 2.5

Deed

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY-NC-SA 4.0 Deed | Priskyrimas - Nekomercinis naudojimas - Analogiškas platinimas 4.0 Tarptautinė

Jūs galite:

  1. Dalintis — kopijuoti ir platinti medžiagą bet kokiomis priemonėmis ir formatais.
  2. Adaptuoti — remiksuoti, perdirbti ar kurti šios medžiagos pagrindu
  3. Licenciaras negali atšaukti šių laisvių, jei Jūs laikysitės licencijos sąlygų.

Šiomis sąlygomis:

  1. Priskyrimas — Privalote nurodyti autorystę , įdėti nuorodą į licenciją bei nurodyti, ar atlikote pakeitimų . Galite tai daryti bet kokiu protingumo kriterijus atitinkančiu būdu, tačiau ne tokiu būdu, kuris sudarytų įspūdį, kad licenciaras pritaria Jūsų veiksmams ar tam, kaip panaudotoje objektą.
  2. Nekomercinis — Negalite naudoti medžiagos komerciniais tikslais .
  3. Analogiškas platinimas — Jei remiksuojate, perdirbate ar kuriate šios medžiagos pagrindu, tokios veiklos rezultatus privalote platinti panaudodami tą pačią licenciją , kuri naudota originalui.
  4. Jokių papildomų apribojimų — Negalite taikyti teisinių priemonių nei technologinių priemonių , kurios teisiškai apribotų kitų galimybes daryti tai, ką licencija leidžia.

Pranešimai:

Neprivalote laikytis licencijos salygų tokių šios medžiagos sudedamųjų dalių atžvilgiu, kurios yra viešojoje srityje, arba jei panaudojimą leidžia taikytina teisių išimtis ar apribojimas .

Nesuteikiama jokių garantijų. Licencija nebūtinai suteikia visus Jūsų norimam panaudojimui reikiamus leidimus. Pavyzdžiui, tai, kaip galite panaudoti šią medžiagą, gali riboti viešinimo, privataus gyvenimo ar neturinės teisės .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.