Creative Commons License Deed

Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata (CC BY-NC-SA 3.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Creative Commonsi teatis.

Tohid:

  • Kohandada — töötle, kujunda ümber ja arenda edasi
  • Litsentsiandja ei saa neid vabadusi tagasi võtta, kui järgid litsentsi tingimusi.

Järgmistel tingimustel:

  • Autorile viitaminePead materjali sobival viisil autorile omistama, tooma ära litsentsi lingi ja märkima ära, kas on tehtud muudatusi. Sobib, kui teed seda mõistlikul viisil, kuid seejuures ei tohi jääda muljet, et litsentsiandja tõstab esile sind või seda, et sina materjali kasutad.

  • Mitteäriline eesmärk — Sa ei tohi kasutada materjali ärilisel eesmärgil.

  • Jagamine samadel tingimustel — Kui töötled, kujundad ümber või arendad materjali edasi, siis pead oma töö levitamiseks kasutama sama litsentsi, mille all on algupärand.

  • Lisapiirangute keeld — Sa ei tohi rakendada õiguslikke tingimusi ega tehnilisi kaitsemeetmeid, mis piiravad õiguslikult teistel litsentsis lubatu tegemist.

Märkused:

  • Sa ei pea täitma litsentsi tingimusi materjali teatud elementide suhtes, kui need elemendid on avalikus omandis või kui sobivat kasutust lubab kohaldatav erand või kitsendus.
  • Tagatisi ei anta. Litsents ei pruugi anda kõiki õigusi, mis on vajalikud, et kasutada materjali soovitud viisil. Näiteks muud õigused nagu reklaami-, andmekaitse- või isiklikud õigused võivad piirata kasutamist soovitud viisil.