Skip to content

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.5 Polska

CC BY-NC 2.5 PL

Tekst prawny

Wersja 2.5 • See the errata page for any corrections and the date of change

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY-NC 4.0 Tekst prawny | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe

About Creative Commons

Creative Commons nie jest stroną udostępnianych przez siebie Licencji Publicznych. Jednakże, Creative Commons może zastosować jedną ze swych Licencji Publicznych do publikowanego przez siebie materiału, i w tych przypadkach będzie występować jako Licencjodawca. Tekst Licencji Publicznych Creative Commons jest przekazany do domeny publicznej na podstawie CC0 Public Domain Dedication . Za wyjątkiem ograniczonych celów oznaczania materiału jako dostępnego na Licencji Publicznej Creative Commons lub innego użycia dozwolonego przez polityki Creative Commons udostępnione na creativecommons.org/policies , Creative Commons nie zezwala na korzystanie ze znaku towarowego „Creative Commons", ani żadnego innego znaku towarowego, lub logo Creative Commons, bez uprzedniej pisemnej zgody, w tym, bez ograniczeń, w związku z jakimikolwiek nieautoryzowanymi modyfikacjami którejkolwiek z Licencji Publicznych Creative Commons, lub innych ustaleń, porozumień lub umów dotyczących wykorzystania licencjonowanego materiału. W razie wątpliwości, niniejszy akapit nie stanowi części Licencji Publicznych.

Z Creative Commons można skontaktować się pod adresem creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.