Creative Commons License Deed

Attiecinājums-Bez atvasinājumiem 2.0 Vispārīgs (CC BY-ND 2.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Atrunas.

Jūs varat brīvi:

  • jebkurām vajadzībām, arī komerciāli.
  • Licencētājs nevar atsaukt šīs tiesības, ja jūs ievērojat šos licences noteikumus.

Ievērojot sekojošus nosacījumus:

  • Bez papildu ierobežojumiem — Jūs nedrīkstat izmantot juridiskus vai tehniskus ierobežojumus, kas citiem traucē izmantot darbu tā, kā to ir atļauts darīt licences noteikumos.

Piezīmes:

  • Jums nav jārīkojas saskaņā ar licenci tā materiāla daļām, kuras jau ir sabiedrības īpašums, vai gadījumos, kad ir spēkā ierobežojumu izņēmumi.
  • Bez jebkādas garantijas. Licence var nesniegt visas nepieciešamās garantijas, kuras jums var būt nepieciešamas darba izmantošanai. Piemēram, materiāla izmantošanas veidus var ierobežot citas tiesības, kā publiskuma, privātuma vai morālās tiesības.

Ir pieejama jauna šīs licences versija. Jums vajadzētu izmantot šo licenci jauniem darbiem, un, iespējams, jūs vēlaties pārlicencēt ar šo licenci esošos darbus. Esošie darbi automātiski netiek licencēti ar jaunākās licences versiju.