Gean nei de ynhâld

Nammeneamen-GjinOflaatWurk 4.0 Ynternasjonaal

CC BY-ND 4.0

Deed

Jo binne frij om:

  1. Ut te wikseljen — dit materiaal te kopiearjen en yn hokker medium of foarm ek opnij te fersprieden foar elk doel, sels kommersjeel.
  2. De lisinsjejouwer kin dizze tastimmingen net ynlûke salang’t jo oan ’e lisinsjebetingsten foldogge.

Under dizze betingsten:

  1. Nammeneamen — Jo moatte goed de namme fan de makker neame , in link nei de lisinsje jaan en úttsjutte oft der feroaringen makke binne . Jo meie dat op elke ridlike manier dwaan, mar net op in manier dy’t tinken docht dat de lisinsjejouwer jo wurk of jo brûken goedkart.
  2. GjinOflaatWurk — As jo fan it materiaal in ‘remix’ meitsje, it bewurkje of derop fieder bouwe , meie jo it feroare materiaal net ferspriede.
  3. Gjin oanfoljende beheiningen — Jo meie gjin juridyske betingsten of technologyske middels tapasse dy’t oaren juridysk behinderje om wat ek te dwaan dat de lisinsje tastiet.

Tink hjir om:

Jo hoege jo net oan de lisinsje te hâlden foar eleminten fan it materiaal dy’t diel útmeitsje fan it publike domein of as jo foarm fan brûken tastien is troch in tapaslike útsûndering of beheining yn ’e auteurswet.

Der wurde gjin garânsjes jûn. It is mooglik dat de lisinsje jo net alle brûkersrjochten jout dy’t needsaaklik binne foar jo brûkersdoel. Bygelyks kinne oare rjochten, lykas publisiteits-, privacy- of morele rjochten , begrinzgje hoe’t jo it materiaal brûke.

Notice

De akte stiet inkeld stil by guon fan de kearneigenskippen fan de feitlike lisinsje. Hy is gjin lisinsje en hat gjin juridyske wearde. Jo moatte sekuer alle betingsten en kondysjes fan de feitlike lisinsje neisjen foar’t jo it lisinsearre materiaal brûke.

Creative Commons is gjin advokatekantoar en biedt gjin juridyske tsjinsten. It fersprieden, sjen litten of ferwizen nei dizze akte of de lisinsje dy’t er gearfettet skept gjin advokaat-kliïntrelaasje of watfoar relaasje ek.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.