Μεταβείτε στο περιεχόμενο

Creative Commons Αναφορά-Παρόμοια Διανομή 4.0

CC BY-SA 4.0

Deed

Μπορείτε να:

  1. Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο για κάθε σκοπό, ακόμα και εμπορικό.
  2. Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό για κάθε σκοπό, ακόμα και εμπορικό.
  3. Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της άδειας.

Υπό τους ακόλουθους όρους:

  1. Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό span>, με σύνδεσμο της άδειας, και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές span>. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε.
  2. Παρόμοια Διανομή — Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, πρέπει ν δινείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο.
  3. Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί — Δε μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέτρα που να περιορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν ο,τιδήποτε επιτρέπει η άδεια.

Σημειώσεις:

Δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθείτε με τη άδεια για στοιχεία του υλικού που είναι σε Κοινό Κτήμ/ public domain, ή εκεί όπου η χρήση επιτρέπεται στα πλαίσια μιας ισχύουσας εξαίρεσης ή περιορισμού .

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Η άδεια μπορεί να μη σας δίνει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση που σκοπεύετε. Για παράδειγμα, άλλα δικιώματα, όπως διαφήμιση, ιδιωτικότητα, ή ηθικά δικαιώματα μπορεί να περιορίσουν το πως χρησιμοποιείτε το υλικό.

Notice

Η παρούσα πράξη επισημαίνει μόνο κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά και τους όρους της κυρίως άδειας. Η ίδια δεν είναι άδεια και δεν έχει νομική ισχύ. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της κυρίως άδειας πριν τη χρήση του αντικειμένου της αδειοδότησης.

Tα Creative Commons δεν είναι συνεταιρισμός ή εταιρεία δικηγόρων και δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες. Η προώθηση ή η εμφάνιση ή η παραπομπή στην παρούσα πράξη ή την άδεια που συνοψίζει δεν δημιουργεί κάποια σχέση δικηγόρου - πελάτη ή οποιαδήποτε άλλη σχέση.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.