Skip to content

CC BY 1.0 FI Oikeudellinen teksti

Nimeä 1.0 Suomi

Versio 1.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: CC BY 4.0 Oikeudellinen teksti | Nimeä 4.0 Kansainvälinen

About Creative Commons

Creative Commons ei ole julkisten lisenssiensä osapuoli. Siitä huolimatta Creative Commons voi päättää asettaa julkaisemaansa aineistoa saataville jollakin julkisista lisensseistään, jolloin tällaisissa tapauksissa sen katsotaan olevan "Lisenssinantaja". Creative Commonsin julkisten lisenssien teksti on asetettu vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) CC0 Public Domain -lausuman mukaisesti. Creative Commons ei salli ilman etukäteistä kirjallista suostumusta tavaramerkkinsä "Creative Commons" tai minkään muunkaan tavaramerkin taikka Creative Commons -logon käyttöä, mukaan lukien tapauksissa, joissa Creative Commonsin julkisia lisenssejä on luvatta muunneltu, tai liittyen mihin tahansa muihin järjestelyihin, yhteisymmärryksiin tai sopimuksiin, jotka koskevat lisensoidun materiaalin käyttöä. Edellisessä virkkeessä sanottu ei kuitenkaan koske niitä rajoitettuja tapauksia, joissa tarkoitus on ilmaista materiaalin olevan lisensoitu Creative Commonsin julkisella lisenssillä tai joissa käyttö on muutoin Creative Commonsin osoitteessa creativecommons.org/policies julkaisemien käytännesääntöjen sallimaa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tämä kappale ei ole osa Creative Commonsin julkisia lisenssejä.

Creative Commonsiin voi ottaa yhteyttä osoitteessa creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.