Creative Commons License Deed

Uznanie autorstwa 2.1 Hiszpania (CC BY 2.1 ES)

Poniższy tekst jest jedynie przystępnym podsumowaniem licencji (której nie zastępuje), dostępnym w następujących językach: hiszpański kataloński Klauzula ograniczenia odpowiedzialności.

Wolno:

  • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu
  • dla dowolnego celu, także komercyjnego.
  • Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

  • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Uwagi:

  • Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.
  • Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Jest już dostępna nowa wersja niniejszej licencji. Należy jej używać w przypadku udostępniania nowych utworów, a także rozważyć zmianę starej licencji na nową dla utworów już udostępnionych. Żadne utwory nie są jednak automatycznie objęte nową licencją.