Resumo da Licenza Creative Commons

Atribución 3.0 Francia (CC BY 3.0 FR)

Este é un resumo lexíbel por humanos (e non un substituto) da licenza. Aviso legal.
fr

Vostede é libre de:

  • Adaptar — remesturar, transformar e recrear sobre o material
  • para calquera propósito, incluso comercialmente.
  • O licenciante non pode revogar estas liberdades mentres vostede cumpra os termos da licenza.

Nos seguintes termos:

  • Sen restricións adicionais — Non pode aplicar termos legais ou medidas tecnolóxicas que legalmente impidan a outros facer algo que a licenza permite.

Notas: