Creative Commons licencijos teisinis dokumentas

Mėginių atranka (sampling) 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Atsakomybės apribojimas.

Creative Commons atsisakė šio teisinio įrankio ir nerekomenduoja jo taikyti.

Jūs galite:

  • Imti pavyzdžius (angl. sample), miksuoti (angl. mash-up) ar kitaip kūrybiškai perdirbti šį objektą ir komerciniais, ir nekomerciniais tikslais.

Laikydamasis šių sąlygų:

  • Jūs privalote nurodyti kūrinio autorystę kaip to reikalauja autorius ar licencijos davėjas (bet nesudarant įspūdžio, jog jie kaip nors Jus remia ar pritaria tam, kaip jūs panaudojote kūrinį).
  • Negalite naudoti šio objekto niekam reklamuoti ar remti, išskyrus tik tą objektą, kurį Jūs pats iš jo sukūrėte.
  • Norėdami pakartotinai panaudoti, turite nurodyti šio objekto licencijavimo sąlygas.
  • Jums nesuteikta teisė atlikti, rodyti ar platinti šį objektą ar jo kopijas jokiais tikslais.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Sąžiningos verslo praktikos ar sąžiningo naudojimo (angl. fair use) teisės, arba kt. taikytinos autorių teisių išimtys ir apribojimai;
    • Teisės į objektą ar jo panaudojimo būdus, kurias gali turėti kiti asmenys, pvz., teisė viešumo ar teisė į privatų gyvenimą.