Creative Commons License Deed

Sampling 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Klauzula ograniczenia odpowiedzialności.

Creative Commons nie korzysta już z tego narzędzia prawnego i nie rekomenduje jego używania.

Wolno:

  • Samplować, miksować lub w jakikolwiek inny twórczy sposób zmieniać utwór w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

Na następujących warunkach:

  • Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
  • Nie wolno używać tego utworu do reklamy lub promocji, z wyjątkiem reklamy lub promocji utworu, który zostanie stworzony na jego podstawie.
  • W celu dowolnego ponownego użycia utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
  • Nie wolno wykonywać, odtwarzać ani rozpowszechniać tego utworu w całości, w jakimkolwiek celu.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Uprawnienia wynikające z przepisów fair use lub fair dealing lub innych obowiązujących ograniczeń lub wyjątków prawa autorskiego.
    • Ewentualne prawa osób trzecich do utworu lub sposobu wykorzystania utworu, takie jak prawo do wizerunku lub prawo do prywatności.