Közkincs megjelölés 1.0

Nem jogvédett

 • Ez az alkotás az ismert szerzői jogi korlátozásoktól mentesként lett azonosítva, a szerzői jogi törvény és minden kapcsolódó törvény értelmében.


  Engedély kérése nélkül, szabadon lemásolhatod, módosíthatod, terjesztheted és előadhatod az alkotást, akár üzleti célokra is. További információ lent.

 • További információ
  • The work may not be free of known copyright restrictions in all jurisdictions.
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • In some jurisdictions moral rights of the author may persist beyond the term of copyright. These rights may include the right to be identified as the author and the right to object to derogatory treatments.
  • Unless expressly stated otherwise, the person who identified the work makes no warranties about the work, and disclaims liability for all uses of the work, to the fullest extent permitted by applicable law.
  • When using or citing the work, you should not imply endorsement by the author or the person who identified the work.
Támogatás

In some jurisdictions, wrongfully implying that an author, publisher or anyone else endorses your use of a work may be unlawful.

Tudj meg többet

Idézés

Másold be a megadott HTML kódot a weboldaladba az alkotás egyszerű idézéséhez.

Tudj meg többet

Személyhez fűződő jogok

Copyright laws in most jurisdictions around the world grant creators "moral rights" which may provide some redress if use of a work is considered "derogatory".

Tudj meg többet

Más jogok

The use of a work free of known copyright restrictions may be otherwise regulated or limited. The work or its use may be subject to personal data protection laws, publicity, image, or privacy rights that allow a person to control how their voice, image or likeness is used, or other restrictions or limitations under applicable law.

Tudj meg többet

Szerzői jogi feltételek

A szerzői jogi feltételek jogrendszerenként változhatnak. Egy, az egyik jogrendszerben szerzői jogi megszorításoktól mentes alkotás lehet, hogy nem ugyanolyan szabad egy másik jogrendszerben.

Tudj meg többet

Figyelmeztetés
Figyelmeztetés

The Public Domain Mark is not a legal instrument.

Creative Commons is not a law firm and does not provide legal services or advice. Distributing, displaying, or linking to this Public Domain Mark does not create an attorney-client relationship.

Creative Commons has not verified the copyright status of any work to which this mark has been applied. CC makes no warranties about any work or its copyright status in any jurisdiction, and disclaims all liability for all uses of any work.