Viešosios srities žymuo 1.0

Autorių teisės negalioja

 • Šis objektas buvo įvardintas kaip nesaugomas jokių autorių teisių pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant ir visas susijusias bei gretutines teises.


  Jūs galite kopijuoti, pakeisti, platinti ir atlikti šį objektą, net ir komerciniais tikslais, neatsiklausdami leidimo. Žiūrėkite kitą informaciją žemiau.

 • Kita informacija
  • Šis kūrinys gali turėti autorių teisių apribojimų kai kuriose jurisdikcijose.
  • Kas nors gali turėti kitas teises į objektą, arba susijusias su objektu teises, pavyzdžiui, patento ar prekių ženklo savininko teises, ir kiti asmenys gali turėti su objekto panaudojimu susijusias teises, pavyzdžiui teisę viešinti ar teisę į privatų gyvenimą.
  • Kai kuriose jurisdikcijose autoriaus neturtinės teisės lieka galioti, nors autoriaus turtinių teisių galiojimo terminas jau yra pasibaigęs. Tokios teisės apima teisę reikalauti pripažinti autorystę ir teisę į kūrinio neliečiamybę.
  • Jei nėra tiesiogiai nurodyta kitaip, asmuo, kuris identifikavo šį objektą, visa teisės leidžiama apimtimi neduoda dėl jo garantijų ir neprisiima atsakomybės už jokį objekto panaudojimą.
  • Naudodami ar cituodami darbą, neturite sudaryti įspūdžio, kad autorius ar identifikavęs asmuo tam pritaria.
Pritarimas

Kai kuriose jurisdikcijose klaidingo įspūdžio, kad autorius, leidėjas ar kitas asmuo pritaria darbo panaudojimui, sudarymas gali būti laikomas neteisėtais veiksmais.

Sužinoti daugiau

Citavimas

Nukopijuokite ir įterpkite šį HTML kodą į savo svetainę patogiam darbo citavimui.

Sužinoti daugiau

Neturinės teisės

Autorių teises reglamentuojantys įstatymai daugelyje pasaulio jurisdikcijų suteikia kūrėjams "neturines teises", kurios gali lemti teisę į žalos atlyginimą, jei kūrinio panaudojimas laikomas "žeminančiu".

Sužinoti daugiau

Kitos teisės

Objekto, nesaugomo žinomų autorių teisių, panaudojimas gali būti reglamentuojamas ar ribojamas dėl kitų priežasčių. Objektui ar jo panaudojimui gali būti taikomi asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymai, viešumo, teisės į atvaizą, privataus gyvenimo teisinis reguliavimas, suteikiantis teisę asmeniui kontroliuoti, kaip jo balsas, atvaizdas ar panašumas į jį yra panaudojami, arba gali būti taikomi kiti suvaržymai ar apribojimai pagal taikytinus įstatymus.

Sužinoti daugiau

Autorių teisių galiojimo terminas

Autorių teisių galiojimo terminai skirtingose jurisdikcijose gali būti skirtingi. Objektas, kuriam netaikoma autorių teisių apsauga vienoje jurisdikcijoje, kitoje jurisdikcijoje gali būti tebesaugomas.

Sužinoti daugiau

Atsakomybės apribojimas
Atsakomybės apribojimas

Viešosios srities žymuo nėra teisinė priemonė.

Creative Commons nėra teisines paslaugas teikianti įmonė ir neteikia teisinių paslaugų ar konsultacijų. Šio Viešosios srities žymens platinimas, demonstravimas nei nuorodų į jį teikimas nesukuria santykio tarp teisines paslaugas teikiančio asmens ir kliento.

Creative Commons netikrino jokio objekto, kuriam pritaikytas šis žymuo, autorių teisių statuso. CC neteikia jokių garantijų dėl jokio objekto ar jam taikytinų autorių teisių statuso jokioje jurisdikcijoje, ir neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokio objekto panaudojimo.