Praleisti, eiti į turinį

Viešosios srities žymuo 1.0 Universali

PDM 1.0

Deed

Autorių teisės negalioja

  1. Šis objektas buvo įvardintas kaip nesaugomas jokių autorių teisių pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant ir visas susijusias bei gretutines teises.


    Jūs galite kopijuoti, pakeisti, platinti ir atlikti šį objektą, net ir komerciniais tikslais, neatsiklausdami leidimo. Žiūrėkite kitą informaciją žemiau.

Kita informacija

  1. Šis kūrinys gali turėti autorių teisių apribojimų kai kuriose jurisdikcijose .
  2. Kas nors gali turėti kitas teises į objektą, arba susijusias su objektu teises, pavyzdžiui, patento ar prekių ženklo savininko teises, ir kiti asmenys gali turėti su objekto panaudojimu susijusias teises, pavyzdžiui teisę viešinti ar teisę į privatų gyvenimą .
  3. Kai kuriose jurisdikcijose autoriaus neturtinės teisės lieka galioti, nors autoriaus turtinių teisių galiojimo terminas jau yra pasibaigęs. Tokios teisės apima teisę reikalauti pripažinti autorystę ir teisę į kūrinio neliečiamybę.
  4. Jei nėra tiesiogiai nurodyta kitaip, asmuo, kuris identifikavo šį objektą, visa teisės leidžiama apimtimi neduoda dėl jo garantijų ir neprisiima atsakomybės už jokį objekto panaudojimą.
  5. Naudodami ar cituodami darbą, neturite sudaryti įspūdžio, kad autorius ar identifikavęs asmuo tam pritaria .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.