Znak domeny publicznej 1.0

Brak praw autorskich

 • Ten utwór został zidentyfikowany jako niepodlegający znanym ograniczeniom prawa autorskiego, łącznie z prawami pokrewnymi lub podobnymi.


  Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Dalsze Informacje poniżej.

 • Inne informacje
  • Utwór może nie być wolny od znanych ograniczeń prawno-autorskich we wszystkich jurysdykcjach.
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • W niektórych jurysdykcjach autorskie prawa osobiste są chronione bez ograniczeń czasowych. Prawa te mogą obejmować prawo do autorstwa oraz prawo do integralności i nadzoru na sposobem korzystania z utworu.
  • O ile nie zostało to wprost stwierdzone inaczej, osoba identyfikująca utwór nie udziela żadnych gwarancji do utworu i wyłącza się jej odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie utworu, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.
  • Wykorzystując lub cytując utwór nie należy sugerować poparcia autora lub osoby identyfikującej utwór dla tego wykorzystania.
Poparcie

W niektórych jurysdykcjach, nieuprawnione sugerowanie że autor, wydawca lub ktokolwiek inny popiera wykorzystanie przez Ciebie utworu może naruszać prawo.

Więcej informacji

Cytat

Skopiuj i wklej kod HTML na swoją stronę, by w prosty sposób zacytować ten utwór.

Więcej informacji

Prawa osobiste

Prawa autorskie w większości jurysdykcji przyznają twórcom "prawa osobiste", które mogą stanowić podstawę roszczeń w przypadku naruszenia "więzi z utworem".

Więcej informacji

Inne prawa

Korzystanie z utworu wolnego od ograniczeń prawa autorskiego może podlegać innym regulacjom lub ograniczeniom. Utwór lub jego wykorzystanie może podlegać ochronie danych osobowych, wizerunku, prywatności, które to prawa pozwalają ich podmiotom kontrolować w jaki sposób wykorzystywane są ich dobra osobiste - lub jeszcze innym ograniczeniom, na podstawie prawa właściwego.

Więcej informacji

Okres obowiązywania praw autorskich

Okresy ochrony praw autorskich zależą od jurysdykcji. Utwór niepodlegający ograniczeniom prawa autorskiego w jednym kraju może nie być równie wolny w innej jurysdykcji.

Więcej informacji

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Oznaczenie Domeny Publicznej nie jest instrumentem prawnym.

Creative Commons nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług ani porad prawnych. Rozpowszechnianie, wyświetlanie lub odsyłanie do tego Oznaczenia Domeny Publicznej nie tworczy stosunku zaufania w rodzaju stosunku pomiędzy prawnikiem a jego klientem.

Creative Commons nie zweryfikowało statusu prawnoautorskiego żadnego utworu, do którego zastosowano to oznaczenie. CC nie udziela żadnych gwarancji do utworu ani jego statusu prawnoautorskiego w jakimkolwiek stanie prawnym i wyłącza wszelką odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z jakiegokolwiek utworu.