Znak domeny publicznej 1.0

Brak praw autorskich

 • Ten utwór został zidentyfikowany jako niepodlegający znanym ograniczeniom prawa autorskiego, łącznie z prawami pokrewnymi lub podobnymi.


  Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Dalsze Informacje poniżej.

 • Inne informacje
  • Utwór może nie być wolny od znanych ograniczeń prawno-autorskich we wszystkich jurysdykcjach.
  • Osoby trzecie mogą dysponować innymi prawami związanymi z utworem, takimi jak patenty lub znaki towarowe, lub prawami wpływającymi na wykorzystanie utworu, jak np. prawo do wizerunku lub do prywatności.
  • W niektórych jurysdykcjach autorskie prawa osobiste są chronione bez ograniczeń czasowych. Prawa te mogą obejmować prawo do autorstwa oraz prawo do integralności i nadzoru na sposobem korzystania z utworu.
  • O ile nie zostało to wprost stwierdzone inaczej, osoba identyfikująca utwór nie udziela żadnych gwarancji do utworu i wyłącza się jej odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie utworu, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.
  • Wykorzystując lub cytując utwór nie należy sugerować poparcia autora lub osoby identyfikującej utwór dla tego wykorzystania.
Poparcie

W niektórych jurysdykcjach, nieuprawnione sugerowanie że autor, wydawca lub ktokolwiek inny popiera wykorzystanie przez Ciebie utworu może naruszać prawo.

Więcej informacji

Cytat

Skopiuj i wklej kod HTML na swoją stronę, by w prosty sposób zacytować ten utwór.

Więcej informacji

Prawa osobiste

Prawa autorskie w większości jurysdykcji przyznają twórcom "prawa osobiste", które mogą stanowić podstawę roszczeń w przypadku naruszenia "więzi z utworem".

Więcej informacji

Inne prawa

Korzystanie z utworu wolnego od ograniczeń prawa autorskiego może podlegać innym regulacjom lub ograniczeniom. Utwór lub jego wykorzystanie może podlegać ochronie danych osobowych, wizerunku, prywatności, które to prawa pozwalają ich podmiotom kontrolować w jaki sposób wykorzystywane są ich dobra osobiste - lub jeszcze innym ograniczeniom, na podstawie prawa właściwego.

Więcej informacji

Okres obowiązywania praw autorskich

Okresy ochrony praw autorskich zależą od jurysdykcji. Utwór niepodlegający ograniczeniom prawa autorskiego w jednym kraju może nie być równie wolny w innej jurysdykcji.

Więcej informacji

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności
Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Oznaczenie Domeny Publicznej nie jest instrumentem prawnym.

Creative Commons nie jest kancelarią prawną i nie świadczy usług ani porad prawnych. Rozpowszechnianie, wyświetlanie lub odsyłanie do tego Oznaczenia Domeny Publicznej nie tworczy stosunku zaufania w rodzaju stosunku pomiędzy prawnikiem a jego klientem.

Creative Commons nie zweryfikowało statusu prawnoautorskiego żadnego utworu, do którego zastosowano to oznaczenie. CC nie udziela żadnych gwarancji do utworu ani jego statusu prawnoautorskiego w jakimkolwiek stanie prawnym i wyłącza wszelką odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z jakiegokolwiek utworu.