CC0 1.0 Universali (CC0 1.0)
Atidavimas viešajam naudojimui

(Atsakomybės) apribojimas

Bendrijų dokumentas nėra teisinis instrumentas. Tai tiesiog naudinga nuoroda, norint suprasti CC0 Teisės aktą, žmonėms suprantamą jos pagrindinių sąlygų išraišką. Šis Dokumentas pats savaime neturi kokios teisinės galios ir jo turinys nėra pateikiamas CC0.

Creative Commons nėra advokatų kontora ir neteikia teisinių paslaugų. Šio Bendrijų dokumento platinimas, rodymas ar nuorodų į jį teikimas nėra pagrindas advokato ir kliento santykiams.

Creative Commons nepatikrino jokio kūrinio, kuriam CC0 buvo pritaikyta, autorių teisių statuso. CC nesuteikia jokių garantijų jokiam kūriniui ar jo autorių teisių statusui jokioje jurisdikcijoje ir atsisako bet kokios atsakomybės, susijusios su bet kokio kūrinio panaudojimu.

Jokių autorių teisių

  • Asmuo, susiejęs kūrinį su šiuo dokumentu, atidavė šį kūrinį viešam naudojimui, atsisakydamas visų savo teisių į šį kūrinį visame pasaulyje pagal autorių teisių įstatymą, įskaitant visas gretutines teises, kiek tai leidžiama įstatymo.

    Jūs galite kopijuoti, modifikuoti, platinti ir atliekti šį kūrinį, net ir komerciniams tikslams, visiškai neatsiklausdami leidimo. Žiūrėkite Kitą informaciją žemiau.

  • Kita informacija
    • Nei jokio asmens patentų ar prekės ženklų teisės nėra neikaip nors paveikiamos CC0, nei kitų asmenų turimos kūrinio ar jo panaudojimo teisės, kaip kad viešumo ar privatumo teisės.
    • Jei aiškiai nenurodyta kitaip, asmuo, kuris susiejo kūrinį su šiuo aktu, neatsako už jį ir neprisiima atsakomybės už jokį kūrinio panaudojimą, kiek tai leidžiama pagal taikytinus įstatymus.
    • Naudodami ar cituodami kūrinį, neturite sudaryti įspūdžio, kad autorius ar patvirtintojas tai palaiko.
Kitos teisės.

Kūrinio, neturinčio žinomų autorių teisių apribojimų, naudojimas gali vis viena būti reguliuojamas ar ribojamas. Kūriniui ar jo panaudojimui gali būti taikomi asmens duomenų apsaugos įstatymai, viešumo, vaizdinio ar privatumo teisės, leidžiančios asmeniui kontroliuoti, kaip jo balsas, vaizdinys ar portretas yra naudojami, arba kiti suvaržymai ar apribojimai pagal atitinkamą įstatymą.

Sužinoti daugiau.

Pritarimas

Kai kuriose jurisdikcijose klaidingo įspūdžio sudarymas, kad autorius, leidėjas ar kas nors kitas pritaria kūrinio panaudojimui, gali būti neteisėtas.

Sužinoti daugiau.

Citata

Nukopijuokite ir įterpkite šį HTML kodą į savo svetainę patogiam kūrinio citavimui.

Sužinoti daugiau

Kas yra patvirtintojas?

Patvirtintojas -- tai žmogus, kuris perdavė teises į kūrinį visame pasaulyje naudodamasis CC0, kiek tai leidžiama įstatymo. Tai gali būti originalus kūrinio autorius ar kitas žmogus, kuris turėjo dalį kūrinio autorių teisių ar gretutinių teisių.