Skip to content

CC Romania Promotes Creativity with Localized Licenses

About CC

Text in English and Romanian

Bucharest, Romania and Berlin, Germany — September 2, 2008

Creators in Romania now have the option to license their creative works under one of the six Creative Commons licenses tailored to Romanian law. Available as of today, the ported Romanian licensing suite (BY through to BY-NC-ND of Version 3.0) is provided free of charge to rights holders wishing to signal that for a particular work, they have chosen a “some rights reserved” approach to copyright.

The Creative Commons team in Romania, led by Bogdan Manolea and Stefan Gavrilescu and supported by the Association for Technology and Internet, carried out the porting process and public discussion with local and international legal experts and in consultation with Creative Commons International.

The licenses will be launched in Bucharest on September 2 at 1600 during an event hosted by the Center for Independent Journalism. The event will be opened by Bogdan Manolea with a presentation about the philosophy of Creative Commons and an introduction to the Romanian licenses. A panel thereafter will outline practical uses of the CC licenses in Romania, with contributions from Razvan Rusu from Travka, the first Romanian band to license their entire album under a CC license; Ioana Avadani from the Center for Independent Journalism; and Florin Grozea from the popular Romanian band Hi-Q. Other Creative Commons users in Romania are invited to join the launch and participate in the conversation.

At the event, Hi-Q will launch a new contest offering a preview of their next single. The vocal tracks of the band’s three singers will be released under the Romanian CC BY-SA 3.0 license, and fans will be invited to create remixes of the tracks and upload them to http://eok.ro or other music-sharing websites.

Remarking on the completion of the porting process, CC Romania Project Lead Bogdan Manolea says, “With the launch of the localized Creative Commons licenses, more Romanian artists and users will learn about open licenses and its benefits. We hope to have more projects that will involve innovation in intellectual property and will promote open content concepts in Romania. We would like to thank everyone that has been involved in this process, including our partners for the launch of the Creative Commons licenses in Romania – Hi-Q band and the Center for Independent Journalism.”

The Romanian licenses are the 26th ported Creative Commons suite in Europe and the 47th worldwide. The licenses are available through the Creative Commons License Chooser at https://creativecommons.org/license/?lang=ro.

About the Association for Technology and Internet

APTI is an independent Romanian NGO that has the objective of promoting the fair use of information society services in balance with current legal norms. The organization aims to further human rights in the digital environment and support the digital civil rights in the Romanian society. For more information about APTI, visit http://www.apti.ro/.

About Creative Commons

Creative Commons is a not-for-profit organization, founded in 2001, that promotes the creative re-use of intellectual and artistic works, whether owned or in the public domain. Through its free copyright licenses, Creative Commons offers authors, artists, scientists, and educators the choice of a flexible range of protections and freedoms that build upon the “all rights reserved” concept of traditional copyright to enable a voluntary “some rights reserved” approach. Creative Commons was built with and is sustained by the generous support of organizations including the Center for the Public Domain, the Omidyar Network, The Rockefeller Foundation, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, and The William and Flora Hewlett Foundation, as well as members of the public. For more information about Creative Commons, visit https://creativecommons.org.

Contact

Dr. Catharina Maracke
Director
Creative Commons International, Creative Commons

Press Kit

https://creativecommons.org/presskit
https://creativecommons.org/international/ro

/////////////////////////

CC ROMÂNIA PROMOVEAZĂ CREATIVITATEA PRIN LICENŢELE LOCALIZATE

Bucureşti, Romania şi Berlin, Germania — 2 Septembrie 2008

Creatorii români au acum posibilitatea de a-şi licenţia operele printr-una din cele şase licenţe Creative Commons adaptate la legea română. De astăzi, întreaga serie de licenţe adaptate (versiunea 3.0 de la Atribuire (BY) până la Atribuire-Necomercial-Fără Modificări (BY-NC-ND)) este disponibilă în mod gratuit pentru titularii de drepturi de autor care doresc să licenţieze opera lor doar cu “unele drepturi rezervate”.

Echipa Creative Commons din România, condusă de Bogdan Manolea şi Ştefan Gavrilescu şi susţinută de Asociaţia pentru Tehnologie si Internet – APTI, a parcurs procesul de adaptare al licenţelor şi discuţie publică cu experţi juridici naţionali şi internaţionali şi în consultare cu Creative Commons International.

Licenţele vor fi lansate pe data de 2 Septembrie 2008 în Bucureşti, la un eveniment găzduit de Centrul pentru Jurnalism Independent. Bogdan Manolea va deschide evenimentul cu o prezentare despre filozofia Creative Commons şi va introduce licenţele româneşti. Alţi participanţi vor contribui la discuţia privind utilizările practice ale licenţelor Creative Commons în România, printre care Răzvan Rusu (ex-Travka, prima formaţie românească care a licenţiat un întreg album sub o licenţă Creative Commons), Ioana Avădani (Centrul pentru Jurnalism Independent) sau Florin Grozea (HI-Q). Alţi utilizatori români de Creative Commons din România au fost invitaţi să participe la lansare şi la discuţia publică.

Cu ocazia acestui eveniment formaţia HI-Q va lansa un nou concurs oferind un preview al următorului lor single. Vocile celor 3 membri ai formaţiei vor fi oferite sub licenţa Creative Commons Atribuire–Distribuire în Condiţii Identice (BY-SA) 3.0 România şi astfel toata lumea va fi invitată să creeze remixuri pe aceste voci şi să pună rezultatele pe site-ul http://eok.ro sau alte site-uri de video-sharing de pe Internet.

Bogdan Manolea, Project Lead pentru Creative Commons Romania, a declarat pentru acest eveniment: “O dată cu lansare licenţelor Creative Commons în limba română, mai mulţi artişti si simpli utilizatori din România au posibilitatea să înveţe despre licenţele deschise şi avantajele lor. Sperăm să avem din ce în ce mai multe proiecte care vor susţine inovaţia în proprietatea intelectuală şi vor promova conceptele de conţinut deschis în România. Nu putem să nu mulţumim partenerilor lansării – Trupei HI-Q şi Centrului pentru Jurnalism Independent, ca şi tuturor celor care ne-au ajutat pe parcursul procesului de adaptare a licenţelor”

Licenţele în limba română sunt al 26-lea proiect Creative Commons adaptat în Europa şi al 47-lea în întreaga lume. Licenţele sunt disponibile prin aplicaţia disponibilă pe site-ul Creative Commons la https://creativecommons.org/license/?lang=ro.

Jurnaliştii interesaţi să participe la lansare sunt invitaţi pe data de 2 Septembrie 2008,  la ora 16 00 la sediul Centrului pentru Jurnalism Independent – B-dul Regina Elisabeta nr. 32, et. 1 (Cladirea Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant aflata intre Piata Kogalniceanu si Bd Schitu Magureanu), Sector 5, Bucuresti. Agenda evenimentului este ataşată la acest comunicat.

Licenţele Creative Commons permit autorilor schimbarea termenilor de licenţiere de la clasicul “Toate drepturile rezervate” la “Unele drepturi rezervate”. Licenţele Creative Commons nu sunt o alternativă la dreptul de autor, ci se aplică pe baza legislaţiei privind dreptul de autor, astfel încât să poţi modifica termenii de licenţiere pentru a permite o  licenţiere deschisă a operelor tale.

Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (APTI) este o organizaţie româneasca non-guvernamentală şi independentă care are drept obiectiv promovarea utilizării leale a serviciilor societăţii informaţionale în concordanţă cu normele legale în vigoare. Organizaţia susţine drepturile omului in mediul digital şi promovează drepturile civile digitale. Pentru mai multe informatii vizitati despre APTI vizitaţi http://www.apti.ro/

Creative Commons este o organizaţie non-profit, înfiinţată în 2001, care promovează re-utilizarea creativă a operelor intelectuale şi artistice, indiferent daca sunt proprietare sau în domeniul public. Prin sistemul său de licenţe gratuite privind dreptul de autor Creative Commons oferă autorilor, artistilor, oamenilor de ştiinţă şi profesorilor posibilitatea alegerii unui spectru flexibil de libertăţi şi drepturi care permit schimbarea sistemului tradiţional de “Toate drepturile rezervate” într-un sistem voluntar de “Unele drepturi rezervate”. Creative Commons a fost lansat şi este susţinut prin efortul generos al mai multpr organizaţii, incluzând Centrul pentru Domeniul Public, Omidyar Network, Fundaţia Rockefeller, Fundaţia John D. şi  Catherine T. MacArthur , şi Fundaţia William şi Flora Hewlett, ca şi alte persoane publice. Pentru ai multe informaţii despre Creative Commons, vizitează https://creativecommons.org.

Contact

Dr. Catharina Maracke
Director
Creative Commons International, Creative Commons

Bogdan Manolea
Director Executiv APTI
Creative Commons Romania Legal Lead

Press Kit
https://creativecommons.org/presskit
https://creativecommons.org/international/ro

Posted 01 September 2008