Creative Commons Licencna uputstva

Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Španija (CC BY-NC-ND 3.0 ES)

Ovo je svima razumljiv sažet pregled (i nije sastavni deo) licence koji je dostupan na sledećim jezicima: aranes asturijski baskijski galicijski katalonski španski Izjava.

Vi slobodno možete da:

  • Davalac licence nije ovlašćen da opozove ove slobode dok se pridržavate uslova licence.

Pod sledećim uslovima:

  • Bez dodatnih ograničenja — U obavezi ste da ne primenjujete pravne odredbe ili tehnološke merekoje pravno ograničavaju druge da čine sve ono što je dozvoljeno licencom.

Napomene: