İçeriğe geç

Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası

CC BY-NC-SA 4.0

Legal Kod

Version 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

Lisans ve Creative Commons hakkında

Creative Commons Corporation ("Creative Commons"), bir hukuk firması değildir ve avukatlık hizmetleri veya hukukî danışmanlık hizmeti vermemektedir. Creative Commons kamu lisanslarının dağıtımı, avukat-müvekkil ilişkisi veya başka türlü bir ilişki oluşturmamaktadır. Creative Commons, lisanslarını ve buna ait bilgileri "olduğu gibi" temin etmektedir. Creative Commons, söz konusu lisansları, şartları ve koşulları kapsamında lisanslanan hiçbir materyal veya diğer bilgiler ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Creative Commons, mümkün olan en geniş kapsamda, bunların kullanımından kaynaklanan zararlara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Creative Commons Kamu Lisanslarını Kullanma

Creative Commons kamu lisansları, telif hakları ve aşağıda kamu lisansında belirtilmiş olan bazı diğer haklar ile korunan özgün içerik ve diğer materyalleri paylaşmak amacıyla, eser sahipleri ve diğer hak sahiplerinin kullanabileceği standart şart ve koşulları ortaya koymaktadır. Aşağıda belirtilmiş olan hususlar yalnızca bilgilendirme amacını taşımakta olup, sınırlayıcı değildir ve lisanslarımızın bir parçasını teşkil etmemektedir.


Lisanslayıcılara Yönelik Hususlar

Kamu lisanslarımız, telif hakkı ve bazı diğer haklar ile yasaklanmış kullanım şekli hariç, materyalin diğer biçimlerde kullanımına umumi izin verme yetkisine sahip olanlar tarafından kullanılması içindir. Lisanslarımız gayri kabili rücudur. Lisans verenler, lisansı kullanmadan önce ilgili şart ve koşulları okumalı ve anlamalıdırlar. Lisans verenler ayrıca, kamunun ilgili materyali beklendiği şekilde tekrar kullanabilmesi için lisanslarımızı kullanmadan / uygulamadan önce gerekli tüm hakları güvenceye almalıdır. Lisans verenler, lisansa tâbi olmayan her türlü materyali açık bir şekilde işaretlemelidir. Buna, diğer CC-lisanslı materyaller veya bir telif hakkı istisnası veya sınırlaması kapsamında kullanılan materyaller de dâhildir. Lisans verenler ile ilgili daha fazla hususlar.


Kamuya Yönelik Hususlar

Lisans veren, kamu lisanslarımızdan birini kullanmak suretiyle, belirlenmiş şartlar ve koşullar çerçevesinde lisanslı olan materyalin kullanımına ilişkin umumî izin vermektedir. Herhangi bir nedenle lisans verenin izni gerekmiyorsa - örneğin, telif hakkı ile ilgili herhangi bir istisna veya sınırlamadan dolayı- bu durumda, söz konusu kullanım lisansa tâbi değildir. Lisanlarımız yalnızca, lisans verenin lisans verme yetkisinin olduğu telif hakkı ve diğer bazı haklar çerçevesinde izin vermektedir. Lisanslı materyalin kullanımı, başkalarının da materyal üzerinde sahip olduğu telif hakkı veya diğer haklardan dolayı kısıtlanmış olabilir. Lisans veren, her türlü değişikliğin işaretlenmesi veya açıklanmasını istemek de dâhil özel taleplerde bulunabilir. Lisanslarımız için gerekli olmamakla beraber, makul olduğu ölçüde bu taleplere uymanız önerilir. Kamu ile ilgili daha ayrıntılı hususlar.

About Creative Commons

Creative Commons, kamu lisanslarına taraf değildir. Buna karşın Creative Commons, kamu lisanlarından birini yayınladığı materyallere uygulamayı seçebilir ve bu tür durumlarda, "Lisans Veren" sayılacaktır. Kamu lisanslarının metni, CC0 Public Domain Dedication altında kamu malına özeldir. Materyalin, bir Creative Commons kamu lisansı veya CC0 Public Domain Dedication . Materyalin, bir Creative Commons kamu lisansı veya creativecommons.org/policies internet adresinde yayınlanmış olan Creative Commons politikalarının izin verdiği başka şekilde paylaşıldığının kamuya bildirilmesi şeklindeki sınırlı amaç hariç, herhangi bir sınırlama olmaksızın, kamu lisanslarından herhangi birinde yapılan her nevi değişiklik veya lisanslı materyalin kullanımına dair diğer düzenleme, mutabakat ve anlaşmalar ile bağlantılı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere Creative Commons, önceden kendi yazılı rızası olmaksızın "Creative Commons" ticarî markasının veya Creative Commons'a ait diğer ticarî marka veya logonun kullanımına izin veya yetki vermemektedir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, mezkur paragraf, kamu lisanslarının bir parçasını teşkil etmemektedir.

Creative Commons ile creativecommons.org üzerinden iletişim kurabilir.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.