CC0

Du benytter et værktøj til at befri dit eget værk fra ophavsrets-restriktioner rundt omkring i verden. Selv hvis dit værk er fri for ophavsrettigheder i nogle retsområder, kan du benytte værktøjet hvis du vil være sikker på at det er frit tilgængeligt overalt. Creative Commons anbefaler ikke dette værktøj for værker, der allerede er frit tilgængelige over hele verden. Brug da i stedet Public Domain-mærket.

Med CC0 kan du give afkald på alle ophavsrettigheder og relaterede eller tilstødende rettigheder, du måtte have til værket såsom dine moralske rettigheder (i det omfang de kan frafaldes), dine offentlige eller personlige rettigheder, rettigheder du måtte have mod unfair konkurrence, og databaserettigheder og rettigheder der måtte beskytte mod udtræk, formidling og genbrug af data.

Husk, at du ikke kan give afkald på retten til et værk, som du ikke ejer, medmindre du har tilladelse fra ejeren. For at undgå at krænke tredjemands rettigheder, bør du rådføre dig med din juridiske rådgiver, hvis du er usikker på, om du har alle de rettigheder, du har brug for for at distribuere værket.

Bemærk venligst at dette ikke er en registreringsproces og at Creative Commons ikke opbevarer eller gemmer nogen af de oplysninger, du indtaster. Dette værktøj guider dig blot gennem processen med at generere en HTML-kode med indlejret metadata til mærkningen af dit værk som værende til rådighed under CC0. Dit værk vil ikke være forbundet med CC0 eller stilles til rådighed under CC0 før du udgiver det markeret som værende det.

Lær mere begynd »