Tietoa lisensseistä

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Mitä lisenssimme tekevät

Creative Commonsin tekijänoikeuslisenssit ja työkalut luovat uuden välitilan tekijänoikeuden perinteiseen "kaikki oikeudet pidätetään" -asetelmaan. Työkalujemme avulla kaikki tahot yksittäisistä tekijöistä suuriin organisaatioihin voivat myöntää tekijänoikeuteen perustuvia käyttölupia teoksiinsa yksinkertaisella ja vakiomuotoisella tavalla. Työkalujemme ja käyttäjiemme yhdistelmä muodostaa valtavan ja kasvavan luovan yhteismaan, sisältövarannon, jota voi kopioida, jakaa, muokata, remiksata ja jatkokehittää, täysin tekijänoikeuslainsäädännön puitteissa pysyen.

Lisenssin rakenne ja tarkoitus

Kaikilla Creative Commons -lisensseillä on tärkeitä yhteisiä piirteitä. Jokainen lisenssi auttaa tekijöitä — me kutsumme heitä lisenssinantajiksi, jos he käyttävät meidän työkalujamme — säilyttämään tekijänoikeutensa antaen samalla muiden kopioida, levittää ja käyttää tietyillä muilla tavoin teoksiaan — vähintäänkin epäkaupallisesti. Jokainen Creative Commons -lisenssi varmistaa, että tekijät mainitaan asianmukaisesti teosten yhteydessä. Jokainen Creative Commons -lisenssi toimii kaikkialla maailmassa ja kestää yhtä pitkään kuin soveltuva tekijänoikeuskin (koska ne on rakennettu tekijänoikeuden varaan). Nämä yhteiset piirteet ovat lähtökohta, jonka lisäksi lisenssinantajat voivat oman harkintansa mukaisesti antaa lisäoikeuksia teosten käyttöön.

Creative Commons -lisenssin myöntäjä vastaa muutamaan yksinkertaiseen kysymykseen lisenssiä valitessaan — ensiksi, haluanko sallia kaupallisen käytön vai en, ja toiseksi, sallinko muunnelmien tekemisen vai en? Jos lisenssin myöntäjä päättää sallia johdannaisteosten eli muunnelmien tekemisen, hän voi edellyttää, että kaikki teosta käyttävät — kutsumme heitä lisenssinsaajiksi — asettavat uuden teoksensa saataville samoilla käyttöehdoilla. Me kutsumme tätä "JaaSamoin"-ideaksi ja se on eräs tapa, joka (mikäli se valitaan) edistää digitaalisen yhteisomaisuuden kasvua. JaaSamoin on saanut inspiraationsa GNU General Public License -lisenssistä, joka on monien vapaiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektien käytössä.

Lisenssimme eivät vaikuta sellaisiin vapauksiin, jotka laki antaa tekijänoikeuden suojaamien luovien teosten käyttäjille, kuten vaikkapa sellaiset tekijänoikeuden rajoitukset ja poikkeukset kuin fair dealing -oikeudet joissain maissa. Creative Commons -lisenssit edellyttävät lisenssinsaajaa pyytämään luvan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka lain perusteella ovat lisenssinantajan yksinoikeuksia ja joita lisenssi ei nimenomaisesti salli. Lisenssinsaajien on kaikissa teoksen kopioissa mainittava lisenssinantaja asianmukaisella tavalla, säilytettävä tekijänoikeusmerkinnät ja tarjottava linkki lisenssiin. Lisenssinsaajat eivät voi käyttää teknisiä toimenpiteitä rajoittaakseen pääsyä teokseen.

Kokeile yksinkertaista lisenssivalitsintamme.

Lisenssien kolme "kerrosta"

Koneluettava

Ihmisen luettava

Koska useimmat tekijät, opettajat ja tiedemiehet eivät kuitenkaan ole lainoppineita, meidän on tarjottava lisenssimme myös muodossa, jota tavalliset ihmiset ymmärtävät – lisenssitiivistelmänä (tunnetaan myös "ihmisluettavana" muotona lisenssistä). Lisenssitiivistelmä on kätevä apu lisenssinantajille ja lisenssinsaajille, koska se tiivistää ja nostaa esiin kaikkein tärkeimmät lisenssin ehdot. Lisenssitiivistelmä on käyttäjäystävällinen näkymä taustalla olevaan oikeudelliseen tekstiin, vaikkakaan lisenssitiivistelmä ei itsessään ole lisenssi, eikä sen sisältö ole osa oikeudellista tekstiä.

Lisenssin viimeinen kerros palvelee erilaisia ohjelmistoja hakukoneista ja toimistosovelluksista sävellysohjelmistoihin, sillä tällaisilla ohjelmistoilla on valtavan merkittävä rooli teosten luomisessa, kopioinnissa, löytymisessä ja levittämisessä. Jotta web tietäisi helposti, milloin jokin teos on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä, tarjoamme lisenssistä "koneluettavan" version – tiivistelmän keskeisimmistä oikeuksista ja vaatimuksista muodossa, jota ohjelmistojärjestelmät, hakukoneet ja muut teknologiat voivat ymmärtää. Me olemme kehittäneet tätä varten standardoidun tavan kuvailla lisenssejä ohjelmistojen ymmärtämällä tavalla: ks. CC Rights Expression Language (CC REL).

Lisenssiemme toimintatapa mahdollistaa avoimien sisältöjen hakemisen. Voit esimerkiksi käyttää Googlea hakeaksesi Creative Commons -sisältöjä, selailla kuvia Flickr-palvelussa, musiikkia Jamendossa ja muuta mediaa spinxpressissä. Eräs lisenssiemme merkittävimmistä käyttäjistä on Wikimedia Commons, joka toimii Wikipedian multimediavarantona.

Yhdessä nämä kolme lisenssikerrosta takaavat, ettei lisenssiemme antamien oikeuksien kirjo jää vain oikeudelliseksi sanahelinäksi. Lisenssit ovat tekijöiden ymmärrettävissä, käyttäjien ymmärrettävissä ja jopa webin ymmärrettävissä.

Lisenssit

Nimeä
CC BY

Tämä lisenssi sallii muiden levittää, remiksata ja tuunata teostasi sekä luoda sen pohjalta uusia teoksia, myös kaupallisessa tarkoituksessa, kunhan sinut mainitaan alkuperäisenä tekijänä. Tämä on tarjoamistamme lisensseistä kaikkein joustavin. Suosittelemme sitä tilanteisiin, joissa teoksen käyttö ja leviäminen halutaan maksimoida.

Katso lisenssin tiivistelmää | Katso oikeudellista tekstiä

Nimeä-JaaSamoin
CC BY-SA

Tämä lisenssi sallii muiden levittää, remiksata ja tuunata teostasi sekä luoda sen pohjalta uusia teoksia, myös kaupallisessa tarkoituksessa, kunhan sinut mainitaan alkuperäisenä tekijänä ja uudet tuotokset lisensoidaan samoin ehdoin. Tätä lisenssiä verrataan usein "copyleft"-tyyppisiin vapaisiin ja avoimen lähdekoodin ohjelmistolisensseihin. Kaikki teokseesi perustuvat uudet teokset pysyvät saman lisenssin alla, joten myös kaikkia johdannaisteoksia voidaan käyttää kaupallisesti. Wikipedia käyttää tätä lisenssiä, ja suosittelemme sitä aineistoille, jotka voivat hyötyä Wikipedian tai vastaavasti lisensoitujen hankkeiden aineistojen sisällyttämisestä.

Katso lisenssin tiivistelmää | Katso oikeudellista tekstiä

Nimeä-EiMuutoksia
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Katso lisenssin tiivistelmää | Katso oikeudellista tekstiä

Nimeä-EiKaupallinen
CC BY-NC

Tämä lisenssi sallii muiden levittää, remiksata ja tuunata teostasi sekä luoda sen pohjalta uusia teoksia, mutta tämän kaiken kuitenkin vain epäkaupallisessa tarkoituksessa. Vaikka uusienkin teosten tulee olla epäkaupallisia ja sinut on mainittava alkuperäisenä tekijänä, tällaisia johdannaisteoksia ei tarvitse lisensoida samoilla ehdoilla.

Katso lisenssin tiivistelmää | Katso oikeudellista tekstiä

Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin
CC BY-NC-SA

Tämä lisenssi sallii muiden levittää, remiksata ja tuunata teostasi sekä luoda sen pohjalta uusia teoksia, tämän kaiken kuitenkin vain epäkaupallisessa tarkoituksessa, kunhan sinut mainitaan alkuperäisenä tekijänä ja uudet tuotokset lisensoidaan samoin ehdoin.

Katso lisenssin tiivistelmää | Katso oikeudellista tekstiä

Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia
CC BY-NC-ND

Tämä lisenssi on kaikkein rajoittavin kuudesta päälisenssistämme ja sallii teoksesi jakamisen muille, kunhan sinut mainitaan tekijänä. Teostasi ei tällöin kuitenkaan saa muuttaa millään tavoin, eikä sitä saa hyödyntää kaupallisesti.

Katso lisenssin tiivistelmää | Katso oikeudellista tekstiä

Me tarjoamme myös työkaluja, jotka "sallivat kaikki oikeudet" public domain-alueella. Meidän CC0-työkalumme antaa lisenssinantajan luopua kaikista oikeuksistaan ja luovuttaa teoksen public domainiin, ja meidän Public Domain -merkintämme sallii kenen tahansa "merkitä" teoksen olevan public domainissa.