Despre licențe

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Ce fac licențele noastre

Licențele și instrumentele Creative Commons crează o balanță în interiorul ideii tradiționale de "toate drepturile rezervate" ce drepturile de autor o creează. Instrumentele noastre oferă tuturor de la simplii autori la mari companii și instituții o simplă, standardizată soluție de a garanta drepturi de autor operelor create de ei. Combinația dintre licențele noastre și utilizatorii noștrii este creează resurse vaste ce se află în creștere, în cadrul cărora se află conținuturi ce pot fi copiate, distribuite, editate, remixate, utilizate pentru a se construi pe baza lor , toate acestea în limita permisă de drepturile de autor

Designul și raționamentul din spatele licenței

Toate licențele Creative Commons au caracteristici comune importante. Fiecare licență ajută autorii — îi numim licențiatori dacă utilizează licențele noastre — să-și păstreze drepturile de autor în timp ce permit altor persoane să copieze, să distribuie și să utilizeze opera lor — cel puțin necomercial. Fiecare licență Creative Commons asigură de asemenea licențiatorilor atribuirea ce o merită de pe urma operelor lor. Fiecare licență Creative Commons funcționează peste tot în lume și este menținută atât timp cât drepturile de autor se mențin (deoarece ele au fost construite pe baza drepturilor de autor). Aceste caracteristici comune servesc drept punct de referință, pe baza cărora licențiatorii pot alege să ofere permisiuni adiționale când se decid cum vor ca opera lor să fie utilizată.

Un Licențiator Creative Commons răspunde la o serie de întrebări simple în procesul de alegere a unei licențe — în primul rând, doresc să permit utilizarea în scopuri comerciale sau nu, apoi, doresc să permit opere derivate sau nu? Dacă licențiatorul decide să permită opere derivate, ar putea de asemenea alege să solicite ca oricine îi folosește opera — îi numim Licențiați — să se asigure că noua operă este disponibilă în condiții identice. Numim această idee "Partajare în Condiții Identice" și este unul dintre mecanismele care, dacă este ales, contribuie la dezvoltarea incrementală a bunurilor comune digitale. Partajarea în Condiții Identice este insiparată de Licența Generală Publică a GNU, utilizată de multe proiecte software open source și libere.

Licențele noastre nu afectează libertățile pe care legea le oferă utilizatorilor de opere creative care sunt altfel protejate de legea dreptului de autor, cum ar fi excepțiile și limitările legii dreptului de autor, cum ar fi utilizarea rezonabilă. Licențele Creative Commons obligă licențiații să obțină permisiunea de a face cu opera oricare dintre lucrurile pe care legea i le rezervă exclusiv unui licențiator și pe care licența nu le permite în mod expres. Licențiații trebuie să citeze licențiatorul, să păstreze intacte informațiile despre copyright pe toate copiile operei și să facă link către licență în copiile operei. Licențiații nu au voie să folosească măsuri tehnologice pentru a restricționa accesul altora la operă.

Încearcă Selectorul de licență.

Trei "straturi" ale licenței

Citire automată

Lizibil pentru oameni

Dar, de vreme ce cei mai mulți dintre creatori, educatori și oameni de știință nu sunt de fapt avocați, oferim de asemenea licențele într-un format pe care oamenii obișnuiți îl pot înțelege - "Commons Deed" (cunoscut de asemena drept versiunea "omenește comprehensibilă" a licenței). "Commons Deed" reprezintă o referință utilă pentru licențiatori și licențiați, sumarizând și arătând câteva dintre cele mai importante condiții și dintre cei mai importanți termeni. Gândiți-va la "Commons Deed" ca la o interfață a Codului Legal accesibilă utilizatorului, cu toate că "Deed"-ul nu reprezintă licența, iar părțile sale componente nu fac parte din Codul Juridic.

Stratul final al design-ului licenței recunoaște că programele informatice, de la motoare de căutare la aplicațiile de productivitate la birou și până la editarea de muzică, joacă un rol foarte important în crearea, copierea, descoperirerea și distribuirea operelor. Pentru a face mai ușoară pe Web modalitatea de a afla când este o operă disponibilă sub o licență Creative Commons, oferim o versiune a licenței "care poate fi citită de mașină" - un rezumat al libertăților și obligațiilor de bază, scris într-un format pe care sistemele informatice, motoarele de căutare și alte forme de tehnologie îl pot înțelege. Am dezvoltat un mod standardizat de a descrie licențele, pe care programele informatice îl pot înțelege, numit Limbajul de Exprimare al Drepturilor CC (CC REL), pentru a face acest lucru.

Căutarea de conținut deschis este importantă pentru noi ce derivă din abordarea noastră. Poți utiliza Google pentru a căuta conținut Creative Commons, uită-te după imagini pe Flickr, albume pe Jamendo, și alte conținuturi media pe spinxpress. Wikimedia Commons, depozitul multimedia al Wikipedia, este de asemenea unul dintre principalii utilizatori ai licențelor noastre.

Luate împreună, aceste trei straturi ale licențelor asigură faptul că spectrul drepturilor nu este doar un concept legal. În schimb, reprezintă ceva comprehensibil pentru creatorii operelor, pentru utilizatori și chiar și pentru Internet.

Licențele

Atribuire
CC BY

This license lets others distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.

Vizualizează textul licenței | Vizualizează Codul Legal

Atribuire - Partajare în Condiții Identice
CC BY-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.

Vizualizează textul licenței | Vizualizează Codul Legal

Atribuire-FărăModificări
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Vizualizează textul licenței | Vizualizează Codul Legal

Atribuire-Necomercial
CC BY-NC

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.

Vizualizează textul licenței | Vizualizează Codul Legal

Atribuire-Necomercial-Partajare în Condiții Identice
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.

Vizualizează textul licenței | Vizualizează Codul Legal

Atribuire-Necomercial-FărăModificări
CC BY-NC-ND

Această licență este cea mai restrictivă dintre cele 6 licențe principale pe care le oferim, permițând altor utilizatori doar să îți downloadeze operele și să le distribuie cu alții atât timp cât îți atribuie opera, fără a o putea modifica sau utiliza în scopuri comerciale.

Vizualizează textul licenței | Vizualizează Codul Legal

Noi oferim de asemenea licențe ce operează în cadrul "toate drepturile garantate" ale domeniului public. Licența noastră CC0 permite licențiatorilor să renunțe la toate drepturile și să-și marcheze opera sub domeniul public, și Marca noastră a Domeniului Public permite oricărui utilizator să "marcheze" o operă ca aparținând domeniului public.