Om licenserne

Hvad vores licenser gør

Creative Commons ophavsrettighedslicenser og værktøjer skaber en balance inden i den traditionelle "alle rettigheder forbeholdt"-situation som ophavsretslige love skaber. Vores værktøjer giver alle, fra individuelle skabere til store firmaer og institutioner, en simpel, standardiseret måde at give ophavsretslige tilladelser til deres kreative værker. Kombinationen af vores værktøjer og vores brugere er en enorm og stadigt voksende digital fælled, et hav af indhold, som kan kopieres, distribueres, redigeres, remixes og bygget videre på indenfor rammerne af ophavsrettighedslovgivningen.

Licensdesign og rationale

Alle Creative Commons-licenser har mange vigtige funktioner til fælles. Hver af licenserne hjælper skabere — vi kalder dem licensgivere hvis de bruger vores værktøjer — med at bibeholde ophavsretten, men samtidig tillade andre at kopiere, distribuere og på udvalgte måder benytte deres værk; som minimum non-kommercielt. Alle licenserne sikrer også, at licensgivere får den kreditering de fortjener for deres værk. Alle licenserne virker verden over og varer så lang tid som den relevante ophavsrettighedslovgivning stipulerer (fordi de er bygget på ophavsretten). Disse fælles funktioner fungerer som fundament, og oven på disse kan licensgivere vælge at frigive yderligere tilladelser, når de beslutter hvordan de ønsker deres værk anvendt.

En Creative Commons-licensgiver svarer på nogle få simple spørgsmål på vejen til at vælge en licens — for det første: ønsker jeg at tillade kommerciel anvendelse eller ej? Hvis en licensgiver vælger at tillade afledte værker, kan hun også vælge at kræve at enhver som bruger værket — vi kalder dem licenstagere — skal publicere sit nye værk under de samme licensvilkår. Denne idé kalder vi "ShareAlike" og det er én af de mekanismer (hvis den tilvælges) som hjælper den digitale fælled med at gro efterhånden som tiden går. ShareAlike er inspireret af GNU General Public License, der bruges af mange gratis og open source-softwareprojekter.

Vores licenser påvirker ikke de friheder som loven giver brugere af kreative værker som ellers er beskyttet af ophavsretten, såsom undtagelser og begrænsninger i ophavsrettighedslovgivningen, fx fair dealing. Creative Commons licenser kræver at licenstagere indhenter tilladelse til at gøre enhver af de ting med et værk som loven eksklusivt tilskriver licensgiver, og som licensen ikke eksplicit tillader. Licenstager skal kreditere licensgiveren, holde alle ophavsretslige mærkninger intakte på alle kopier af værket, og henvise til licensen fra kopier af værket. Licenstager må ikke bruge teknologiske tiltag til at begrænse andres tilgang til værket.

Prøv vores enkle licensvælger.

Tre "Lag" af Licenser

Maskinlæsbart

Menneskelæsbart

Men eftersom de fleste skabere, lærere og forskere ikke er advokater, har vi også lavet licenserne tilgængelige i et format som normale mennesker kan læse og forstå - Commons dokumentet (også kendt som den "menneskeligt læsbare" version af licenserne). Commons dokumentet er en handy reference for licensgivere og -tagere, der opsummerer og forklarer nogle af de vigtigste vilkår og betingelser. Tænk på Commons dokumentet som et brugervenligt interface til den juridiske tekst nedenunder, omend Commons dokumentet i sig selv ikke er en licens, og dets indhold ikke er en del af den juridiske tekst i sig selv.

Det sidste lag i licensdesignet anerkender at software, fra søgemaskiner til produktivitetsværktøjer og musikredigering, spiller en enorm rolle i skabelsen, kopieringen, opdagelsen og distributionen af værker. For at gøre det let for webbet at vide, hvornår et værk er tilgængeligt under en Creative Commons-licens, tilbyder vi en "maskinlæsbar" version af licensen - en opsummering af de vigtigste friheder og forpligtelser skrevet i et format som software-systemer, søgemaskiner og andre former for teknologi kan forstå. For at gøre dette muligt har vi udviklet en standardiseret måde at beskrive licenser, som software kan forstå, kaldet CC Rights Expression Language (CC REL).

At lede efter åbent indhold er en vigtig funktion, der er muliggjort af vores tilgang. Du kan bruge Google til at lede efter billeder på Flickr, albums på Jamendo, og medier generelt på spinxpress. Wikimedia Commons, multimediebiblioteket fra Wikipedia, er også en central bruger af vores licenser.

Sammenlagt sikrer disse tre lag af licenserne, at spektret af rettigheder ikke kun udgør et juridisk koncept. Det er noget, som skaberne af værket kan forstå, deres brugere kan forstå, og selv webbet kan forstå.

Licenserne

Kreditering
CC BY

This license lets others distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.

Vis licensedeed | Vis juridisk tekst

Kreditering-Deling på samme vilkår
CC BY-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.

Vis licensedeed | Vis juridisk tekst

Kreditering-Ingen afledninger
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Vis licensedeed | Vis juridisk tekst

Kreditering-Ikkekommerciel
CC BY-NC

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.

Vis licensedeed | Vis juridisk tekst

Kreditering-Ikkekommerciel-Deling på samme vilkår
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.

Vis licensedeed | Vis juridisk tekst

Kreditering-Ikkekommerciel-Ingen afledninger
CC BY-NC-ND

Licensen er den mest restriktive af vores seks hoved-licenser, idet den kun tillader andre at downloade dine værker og dele dem med andre så længe de husker at kreditere dig - men de kan ikke ændre dem på nogen måde eller bruge dem kommercielt.

Vis licensedeed | Vis juridisk tekst

Vi leverer også værktøjer, der arbejder i "alle rettigheder frigivet" området i public domain . Vores CC0 værktøj gør det muligt for licensgivere at frafalde alle rettigheder og placere et arbejde i det offentlige rum, og vores public domain-mærke giver enhver webbruger mulighed for at "mærke" et værk som værende tilhørende det offentlige rum.