Σχετικά με τις Άδειες

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Τι κάνουν οι άδειές μας

Οι άδειες και τα εργαλεία πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons επιφέρει μια ισορροπία στην παραδοσιακή ρύθμιση “διατήρησης πλήρους δικαιώματος” που δημιουργεί η νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Τα εργαλεία μας προσφέρουν στον καθένα, από μεμονωμένους δημιουργούς μέχρι μεγάλες εταιρίες και ιδρύματα έναν απλό, προτυποποιημένο τρόπο για να χορηγεί άδειες επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων του. Ο συνδυασμός των εργαλείων μας και των χρηστών μας είναι μια μεγάλη και αυξανόμενη ψηφιακή κοινότητα, μια δεξαμενή περιεχομένου που μπορεί να αντιγραφεί, διανεμηθεί, τροποποιηθεί, αναδομηθεί και αξιοποιηθεί πάντοτε εντός των ορίων της νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα.

Σχεδιασμός και λογική άδειας

Όλες οι άδειες Creative Commons έχουν κοινά, πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά. Κάθε άδεια βοηθάει τον δημιουργό. Αν χρησιμοποιούν τα εργαλεία μας, τους ονομάζουμε αδειοδότες. Ενώ διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyight), επιτρέπουν παράλληλα σε άλλους να αντιγράψουν, να διαμοιράσουν και να επιτρέψουν διάφορες χρήσεις πάνω στο έργο τους, το λιγότερο για μη εμπορικούς σκοπούς. Κάθε άδεια Creative Commons διασφαλίζει ότι οι αδειοδότες λαμβάνουν την αναγνώριση που πρέπει για το έργο τους. Οι άδειες Creative Commons είναι διεθνείς και κρατάνε όσο και το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) (καθώς χτίζουν πάνω σε αυτό). Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά λειτουργούν ως βάση, πάνω στην οποία οι αδειδότες επιλέγουν να δώσουν επιπρόσθετα δικαιώματα όταν αποφασίζουν πως θα χρησιμοποιηθεί το έργο τους.

Ένας πάροχος αδείας Creative Commons/ licensor, απαντά σε λίγες απλές ερωτήσεις σχετικά με την διαδρομή επιλογής μιας αδείας — πρώτον, θέλω να επιτρέπω την εμπορική χρήση ή όχι, και μετά, δεύτερον, θέλω να επιτρέπω τα παράγωγα έργα όχι; Αν ένας πάροχος αδείας αποφασίσει να επιτρέπει τα παράγωγα έργα, μπορεί επίσης να επιλέξει να απαιτεί από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί το έργο — να αποκαλεί τον εαυτό του αδειοδοτούμενο/ license — και να κάνει το νέο έργο διαθέσιμο υπό τους ίδιους όρους αδείας. Ονομάζουμε αυτή την ιδέα “ShareAlike” και είναι ένας από τους μηχανισμούς που (αν τον επιλέξετε) βοηθά το ψηφιακό Κοινό Κτήμα να αυξάνεται συν τω χρόνω. Η άδεια ShareAlike εμπνέεται από την άδεια GNU General Public License, που χρησιμοποιείται από πολλά έργα ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού.

Οι άδειές μας δεν επηρεάζουν τις ελευθερίες που παραχωρεί ο νόμος στους χρήστες δημιουργικών έργων, τα οποία, κατά τα άλλα, προστατεύονται από copyright, όπως τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς του νόμου περί copyright, όπως περί δίκαιης μεταχείρισης. Οι άδειες Creative Commons απαιτούν από τους αδειοδοτούμενους/ licensees να λάβουν την άδεια να κάνουν οποιαδήποτε πράγματα ο νόμος επιφυλάσσει αποκλειστικά για έναν πάροχο αδείας/ licensor, και τα οποία η άδεια δεν επιτρέπει ρητά. Οι αδειοδοτούμενοι/ Licensees πρέπει να αποδίδουν αναγνώριση/ credit στον πάροχο αδείας/licensor, να διατηρούν άθικτες τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων σε όλα τα αντίτυπα του έργου, και συνδέσμους/ link προς την άδεια, από τα αντίτυπα του έργου. Οι αδειοδοτούμενοι/ licensees δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικά μέτρα για να περιορίσουν την πρόσβαση στο έργο εκ μέρους άλλων.

Δοκιμάστε το δικό μας απλό κομμάτι κώδικα License Chooser.

Τρία "στρώματα" από άδειες

Κατανοητό από μηχανές

Κατανοητό από ανθρώπου;

Επειδή όμως οι περισσότεροι δημιουργοί, εκπαιδευτές και επιστήμονες δεν είναι δικηγόροι, διαθέτουμε τις άδειες και σε μορφή που μπορούν να διαβάσουν "κανονικοί" άνθρωποι - την Πράξη των Κοινών (γνωστή και ως "αναγνώσιμη από ανθρώπους" έκδοση της άδειας). Η Πράξη των Κοινών είναι μιά χειροπιαστή αναφορά για αδειοδότες και άδειες, η οποία συνοψίζει και εκφράζει μερικούς από τους πιό σημαντικούς όρους και προϋποθέσεις. Σκεφτείτε την Πράξη των Κοινών ως ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας για τον νομικό κώδικα που κρύβεται πίσω του, παρότι η Πράξη αυτή καθαυτή δεν είναι άδεια, και τα περιεχόμενά της δεν αποτελούν κομμάτι του ίδιου του νομικού κώδικα.

Το τελικό επίπεδο του σχεδιασμού της άδειας αναγνωρίζει ότι λογισμικό, από μηχανές αναζήτησης έως παραγωγικότητα γραφείου έως επεξεργασία μουσικής, παίζει ένα τεράστιο ρόλο στην παραγωγή, αντιγραφή, ανακάλυψη, και διανομή των έργων. Με σκοπό να διευκολύνουμε το Διαδίκτυο να γνωρίζει πότε ένα έργο είναι διαθέσιμο κάτω από μια άδεια της Creative Commons, παρέχουμε μια “αναγνώσιμη από μηχανή” έκδοση της άδειας — μια περίληψη των βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων γραμμένη σε μια μορφή που συστήματα λογισμικού, μηχανές αναζήτησης, και άλλα είδη τεχνολογίας μπορούν να καταλάβουν. Εξελίξαμε ένα τυποποιημένο τρόπο περιγραφής των αδειών που λογισμικό μπορεί να καταλάβει και ονομάζεται Γλώσσα Έκφρασης Δικαιωμάτων της CC (CC REL) για να το επιτύχουμε αυτό.

Η αναζήτηση ανοικτού περιεχομένου είναι μια σημαντική λειτουργία που η προσέγγισή μας ενεργοποιεί. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Google για να κάνετε αναζήτηση περιεχομένου ή εικόνων υπό Creative Commons, στο Flickr, album μουσικής στο Jamendo, και, γενικά, διάφορα πολυμέσα στο spinxpress. Το Wikimedia Commons, το πολυμεσικό αποθετήριο της Wikipedia, είναι, επίσης, ένας κεντρικός χρήστης των αδειών μας.

Στο σύνολό τους, αυτές τα τρία επίπεδα αδειών εξασφαλίζουν ότι τι φάσμα των δικαιωμάτων δεν είναι απλώς μια νομική έννοια. Είναι κάτι που οι δημιουργοί έργων μπορούν να κατανοήσουν, και ακόμη και το ίδιο το Web μπορεί να καταλάβει.

Οι Άδειες

Αναφορά Δημιουργού
CC BY

Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, ακόμη και εμπορικά, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική δημιουργία. Αυτή είναι η πιο χαλαρή πό όλες τις άδειες που προσφέρονται. Συστήνεται για τη μέγιστη διάδοση και χρήση του αδειοδοτούμενου υλικού.

Δείτε την Εκχώρηση Άδειας | Προβολή νομικού κώδικα

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
CC BY-SA

Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναμειγνύουν, να τροποποιούν, και να δημιουργούν πάνω στο έργο σας, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, αρκεί να σας αποδίδουν την αναγνώριση/ credit, και να υπαγάγουν τις νέες τους δημιουργίες υπό τους ίδιους όρους. Αυτή η άδεια συγκρίνεται συχνά με τις άδειες "copyleft" του ελεύθερου και ανοικτού κώδικα λογισμικού. Όλα τα νέα έργα που βασίζονται στο δικό σας, θα φέρουν την ίδια άδεια, οπότε και τα οποιαδήποτε παράγωγα θα επιτρέπουν και την εμπορική χρήση. Αυτή είναι η άδεια που χρησιοποιείται από την Wikipedia, και συστήνεται για υλικό που θα επωφεληθεί από την ενσωμάτωση περιεχομένου από την Wikipedia και από άλλα έργα με παρόμοια άδεια.

Δείτε την Εκχώρηση Άδειας | Προβολή νομικού κώδικα

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Δείτε την Εκχώρηση Άδειας | Προβολή νομικού κώδικα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση
CC BY-NC

Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να διανέμουν, να αναμειγνύουν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, κατά μη-εμπορικό τρόπο, και παρόλο που τα νέα τους έργα θα πρέπει επίσης να σας αποδίδουν αναγνώριση και να είναι μη-εμπορικά, δεν οφείλουν να υπαγάγουν τα παράγωγα έργα τους στους ίδιους όρους.

Δείτε την Εκχώρηση Άδειας | Προβολή νομικού κώδικα

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC BY-NC-SA

Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναμειγνύουν, να τροποποιούν, και να δημιουργούν πάνω στο δικό σας έργο, κατά μη-εμπορικό τρόπο, αρκεί να σας πιστώνουν για την αρχική δημιουργία κι να υπαγάγουν τις νέες τους δημιουργίες υπό τους ίδιους όρους.

Δείτε την Εκχώρηση Άδειας | Προβολή νομικού κώδικα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι η πιο περιοριστική από τις έξι κύριες άδειες μας, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν τα έργα σας και να τα μοιράζονται με άλλους, αρκεί να σας αποδίδουν αναγνώριση/ credit, αλλά δεν μπορούν να τα αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να τα χρησιμοποιήσουν εμπορικά.

Δείτε την Εκχώρηση Άδειας | Προβολή νομικού κώδικα

Παρέχουμε επίσης εργαλεία που λειτουργούν στο πλαίσιο της “παραχώρησης όλων των δικαιωμάτων” στο Κοινό Κτήμα /Public domain. Τοεργαλείο μας CC0 επιτρέπει στους παρόχους αδείας να αποποιούνται όλων τους των δικαιωμάτων και να θέτουν ένα έργο στο Κοινό Κτήμα/ Public domain, ενώ το σήμα μας για το Κοινό Κτήμα/ Public Domain Mark επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου να “επισημάνει” ένα έργο ως ανήκον στο Κοινό Κτήμα/ Public domain.