O licencima

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Čemu služe naše licence

Creative Commons autorskopravne licence i alatke unose ravnotežu unutar tradicionalnog okvira autorskog prava gdje su "sva prava pridržana". Naše alatke svakome - od pojedinačnog autora do velikih kompanija i institucija - nude jednostavan način kako dopustiti korištenje svog djela izvan tih ograničenja. Kombinacija naših alatki i naših korisnika čini veliko i sve veće blago digitalnih zajedničkih dobara, pool sadržaja koje se slobodno može umnožavati, distribuirati, remiksirati i prerađivati, a sve to unutar granica autorskog i srodnih prava.

Struktura i obrazloženje licenci

Sve Creative Commons licence imaju brojne zajedničke karakteristike. Svaka od licenci pomaže autorima - kad koriste naše alatke, mi ih zovemo davateljima licence - da zadrže svoja autorska i srodna prava, a drugima dopuste da umnožavaju, distribuiraju i na neke načine koriste njihova djela, barem u nekomercijalne svrhe. Svaka Creative Commons licenca također osigurava davateljima licence da će ih priznati i označiti kao autora djela. Svaka Creative Commons licenca pravovaljana je u čitavom svijetu i - budući da su licence utemeljene na autorskom pravu - vrijedi dokle god traje autorsko i srodna prava u djelu. Te zajedničke karakteristike služe kao osnova na koju davatelji licence, kada donose odluku kako žele da se njihovo djelo dalje koristi, mogu dodati daljnja dopuštenja.

Davatelj Creative Commons licence treba odgovoriti na nekoliko jednostavnih pitanja prilikom odabira licence - prvo, želi li dopustiti korištenje djela u komercijalne svrhe ili ne, a zatim želi li dopustiti prerade ili ne? Ako davatelj licence odluči da dopušta prerade, može se također odučiti da od svatko tko koristi djelo - tu osobu nazivamo primatelj licence - novonastalo djelo učini dostupnim pod istim licencnim uvjetima. Tu ideju nazivamo "Dijeli pod istim uvjetima" i predstavlja jedan od mehanizama koji (u slučaju da ga se odabere) pomau da količina digitalnih zajedničkih dobara tijekom vremena raste. "Dijeli pod istim uvjetima" je nadahnut GNU Općom javnom licencom, koju mnogi koriste za projekte slobodnog softvera.

Naše licence ne umanjuju slobode korištenja koje zakon predviđa za korisnike djela zaštičenih autorskim i srodnim pravima - slobode kao što su sadržajna ograničenja autorskog prava, iscrpljenja prava i druga ograničenja isključivih prava. Creative Commons licence iziskuju od primatelja da traži dopuštenje za sve ostala korištenja djela koje su prema zakonu isključivo pravo autora, a koje licenca izrijekom ne dopušta. Primatelji licence moraju priznati i označiti davatelja licence kao autora, uz svaku kopiju djela zadržati sva licencna upozorenja i u kopijama dijela postaviti link na djelo. Primatelji licence ne smiju tehnološkim mjerama zaštite onemogućiti drugima pristup djelu.

Isprobajte naš jednostavan Izbornik licence

Tri "sloja" licence

Strojno čitljiv

Svima razumljiv

S obzirom da većina stvaratelja, pedagoga i znanstvenika nisu pravni stručnjaci, naše licence su dostupne i u formatu kojeg mogu čitati ljudi i koji nisu stručnjaci - to je svima razumljiv sažetak pravnog teksta licence, tzv. Commons Deed. Commons Deed je praktična referenca za davatelje i primatelje licenci u kojoj su u sažetom obliku iskazane najvažnije odredbe i uvjeti licence. Možete ga smatrati pojednostavljenim objašnjenjem Pravnog teksta licence koji se nalazi u pozadini. Sam Commons Deed nije licenca i njegov se sadržaj ne pojavljuje u samoj licenci.

Zadnji sloj u arhitekturi licenci polazi od uvida da softver - od pretraživača preko uredskih alatki do softvera za muzičku montažu - igra važnu ulogu u stvaranju, umnažanju, otkrivanju i distribuiranju djela. Kako bi mrežne softverske alatke lakše prepoznale da je neko djelo dano na korištenje pod Creative Commons licencom, mi nudimo "strojno čitljivu" verziju licencu - sažeti iskaz ključnih sloboda i obaveza u formatu koji je razumljiv softverskim sustavima, pretraživačima i drugim tehnoogijama. Da bismo u tome uspjeli morali smo razviti standardiziran način opisa licenci ne bi li ih i softver mogao razumjeti, a koji se zove CC Rights Expression Language (CC-ov jezik za iskaz pravâ) (CC REL)

Pretraživanje otvorenih sadržaja ima važnu funkciju u našem pristupu. Možete koristiti Google da biste pretraživali sadržaje pod Creative Commons licencama, fotografije možete naći na Flickru, glazbu na Jamendu, a multimedijalne sadržaje općenito na spinxpressu. Wikimedia Commons, repozitorij multimedijalnih sadržaja projekta Wikipedia, također je ključan korisnik naših licenci.

Sva ta tri sloja licenci zajedno jamče da spektar prava neće ostati samo pravni koncept. Time on postaje razumljiv stvarateljima djelâ, korisnicima, pa čak i samoj Mreži.

Licence

Imenovanje
CC BY

Ova licenca dopušta drugima da distribuiraju, remiksiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo, čak i u komercijalne svrhe, dokle god Vas navode kao autora izvornog djela. To je najotvorenija licenca koju nudimo. Preporučamo je za maksimalnu diseminaciju i daljnje korištenje licenciranih materijala.

Pogledajte sažetak licence (Commons Deed) | Pogledajte Pravni tekst licence

Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima
CC BY-SA

Ova licenca dopušta drugima da remiksiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo, čak i u komercijalne svrhe, dokle god Vas navode kao autora i licenciraju nova djela bazirana na Vašem pod istim uvjetima. Ova licenca se često uspoređuje s "copyleft" licencama slobodnog softvera i softvera otvorena koda. Sva nova djela bazirana na Vašem imat će istu licencu, tako da će sve daljnje prerade također dopuštati komercijalno korištenje. To je licenca koju koristi Wikipedija, tako da je posebno preporučamo za materijale koji bi mogli imati koristi od uklapanja sa sadržajima s Wikipedije ili slično licenciranih projekata.

Pogledajte sažetak licence (Commons Deed) | Pogledajte Pravni tekst licence

Imenovanje-Bez prerada
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Pogledajte sažetak licence (Commons Deed) | Pogledajte Pravni tekst licence

Imenovanje-Nekomercijalno
CC BY-NC

Ova licenca dopušta drugima da remiksiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo u nekomercijalne svrhe. Iako njihova nova djela bazirana na Vašem moraju Vas navesti kao autora i biti nekomercijalna, ona pritom ne moraju biti licencirana pod istim uvjetima.

Pogledajte sažetak licence (Commons Deed) | Pogledajte Pravni tekst licence

Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima
CC BY-NC-SA

Ova licenca dopušta drugima da remiksiraju, mijenjaju i prerađuju Vaše djelo u nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da Vas navedu kao autora izvornog djela i licenciraju svoja djela nastala na bazi Vašeg pod istim uvjetima.

Pogledajte sažetak licence (Commons Deed) | Pogledajte Pravni tekst licence

Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada
CC BY-NC-ND

Ovo je najrestriktivnija od naših šest osnovnih licenci – dopušta drugima da preuzmu Vaše djelo i da ga dijele s drugima pod vjetom da Vas navedu kao autora, ali ga ne smiju mijenjati ili koristiti u komercijalne svrhe.

Pogledajte sažetak licence (Commons Deed) | Pogledajte Pravni tekst licence

Nudimo također pravne akte koji imaju primjenu u prostoru javnog dobra gdje su "sva prava ustupljena". Naš CC0 pravni akt omogućuje davatelju licence da ustupi sva prava i prenese djelo u javno dobro, a naša Oznaka javnog dobra omogućuje svakom internetskom korisniku da djelo "označi" kao javno dobro.