Apie licencijas

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Ką gali mūsų licencijos

Creative Commons autorių teisių licencijos ir įrankiai skirti siekti pusiausvyros tradiciniame autorių teisės reguliavime, besiremiančiame "visos teisės saugomos" principu. Mūsų įrankiai suteikia kiekvienam norinčiam - nuo pavienių kūrėjų iki didelių bendrovių ir institucijų - paprastą, standartizuotą būdą nustatyti savo kūrybos panaudojimo sąlygas (leidimus). Mūsų teikiami įrankiai ir jų naudotojai drauge sukūrė gausią ir tebeaugančią skaitmeninę bendriją, gausybę medžiagos (turinio), kurį galima kopijuoti, platinti, redaguoti, perdirbti ir naudoti kaip pagrindą savo kūryboje, ir visa tai - galiojančios autorių teisės reguliavimo rėmuose.

Licencijos dizainas ir pagrindimas

Visos Creative Commons licencijos yra pagrįstos tais pačiais principais. Kiekviena licencija padeda kūrėjams &mdash (mes vadiname juos licenciarais, jei jie naudojasi mūsų įrankiais &mdash) išsaugoti autorių teises ir tuo pačiu leisti kitiems kopijuoti, platinti ir kitaip pasinaudoti jų kūryba &mdash, bent jau nekomerciniais tikslais. Kiekviena Creative Commons licencija taip pat užtikrina, kad licenciarai būtų nurodomi kaip savo kūrybos autoriai. Kiekviena Creative Commons licencija veikia visame pasaulyje ir galioja tol, kol galioja atitinkamos autorių teisės (nes mūsų licencijos remiasi galiojančia autorių teise). Šie principai yra pagrindas, o greta to licenciarai gali nuspręsti suteikti ir papildomus leidimus, kai sprendžia, kokiu būdu norėtų leisti pasinaudoti savo kūryba.

Tam, kad pasirinktų licenciją, Creative Commons licenciaras atsako į keletą paprastų klausimų &mdash, pirma, ar noriu leisti naudoti komerciniams tikslams, ir antra, ar noriu leisti išvestinius kūrinius? Jei licenciaras nusprendžia leisti išvestinius kūrinius, taip pat gali pasirinkti reikalauti, kad visi, besinaudojantys objektu &mdash (vadiname juos licenciatais), savo naujai sukuriamus objektus platintų tokiomis pačiomis licencijos sąlygomis. Šį principą vadiname "analogišku platinimu", ir tai vienas iš mechanizmų, kuris (jei jis pasirenkamas) padeda skaitmeninėms bendrijoms su laiku augti. Analogiško platinimo idėja kilo iš GNU Bendrosios viešosios licencijos, kuri naudojama daugelyje laisvojo ir atvirojo kodo programinės įrangos projektų.

Mūsų licencijos neturi įtakos teisėms, pagal įstatymus suteiktoms autorinių kūrinių naudotojams, pavyzdžiui, autorių teisių išimtims ir apribojimams, tokiems kaip sąžiningas naudojimas ir platinimas (angl. fair dealing). Creative Commons licencijos reikalauja, kad licenciatai gautų leidimus tokiems objekto panaudojimo būdams, dėl kurių spręsti pagal teisės aktus gali išimtinai tik licenciaras ir kurie nėra tiesiogiai leidžiami pagal licenciją. Licenciatai privalo nurodyti licenciaro autorystę, išlaikyti pranešimus apie autorių teises ir įdėti nuorodas į licencijas visose sukurtose objekto kopijose. Licenciatai negali panaudoti technologijų, kurios ribotų galimybę gauti prieigą prie objekto kitiems norintiesiems.

Išmėginkite mūsų nesudėtingą licencijų parinkiklį.

Trys licencijų "sluoksniai"

Kompiuteriui suprantamas

Žmogui suprantamas

Tačiau kadangi dauguma kūrėjų, pedagogų ir mokslininkų iš tiesų nėra teisininkai, mes taip pat siūlome paprastiems žmonėms suprantamą licencijos formatą — Bendrijų sutartį (taip pat žinomą kaip "žmogui suprantama" licencijos versija). Bendrijų sutartis pateikia patogią naudoti informaciją licenciarams ir licenciatams, joje apibendrinamos ir išryškinamos pačios svarbiausios sąlygos. Įsivaizduokite Bendrijų sutartį kaip draugišką vartotojui Teisinių sąlygų sąvado išraišką, nors pati Bendrijų sutartis savaime nėra licencija ir jos tekstas nėra Teisinių sąlygų sąvado dalimi.

Paskutinis licencijos dizaino sluoksnis atsižvelgia į tai, kad programinė įranga — nuo paieškos sistemų iki biuro programų paketų ir muzikos redagavimo — vaidina didžiulį vaidmenį kuriant, kopijuojant, surandant ir platininant kūrinius. Kad internetui būtų paprasta žinoti, kada kūrinys yra pateikiamas su Creative Commons licencija, mes teikiame kompiuteriams suprantamas licencijos versijas — pagrindinių teisių ir pareigų santrauką programinei įrangai, paeiškos sistemoms ir kitokioms technologijoms suprantamu formatu. Kad tai įgyvendintume, sukūrėme standartizuotą būdą apibūdinti licencijas taip, kad jas suprastų programos,— vadinamąją CC teisių išraiškos kalbą (CC REL).

Atvirojo turinio paieška yra svarbi mūsų įgalinama funkcija. Norėdami rasti Creative Commons turinio, galite naudotis Google paieška, ieškoti paveikslėlių su Flickr, albumų su Jamendo, o įvairių formatų su spinxpress. Wikimedia Commons, įvairių formatų failų saugykla, skirta Wikipedia, taip pat yra vienas pagrindinių mūsų licencijų vartotojas.

Kartu šie trys licencijų sluoksniai užtikrina, kad suteikiamos teisės yra ne tik teisinė koncepcija. Jas gali suprasti paženklinamų objektų kūrėjai, jų vartotojai ir net pats internetas.

Licencijos

Priskyrimas
CC BY

Ši licencija leidžia kitiems platinti, perdirbti, patobulinti Jūsų sukurtą objektą ir kurti jo pagrindu net ir komerciniais tikslais, su sąlyga, kad Jūs būsite įvardintas kaip pradinio objekto autorius. Tai pati lanksčiausia siūloma licencija. Rekomenduojama maksimaliai licencijuoto turinio sklaidai ir panaudojimui.

Žiūrėti Bendrijų sutartį | Žiūrėti Teisinių sąlygų sąvadą

Priskyrimas - Analogiškas platinimas
CC BY-SA

Ši licencija leidžia kitiems perdirbti, patobulinti Jūsų sukurtą objektą ir kurti jo pagrindu net ir komerciniais tikslais, su sąlyga, kad jie nurodo Jūsų autorystę ir licencijuoja savo naujai sukurtus objektus identiškomis sąlygomis. Ši licencija dažnai lyginama su "copyleft" ("autorių laisvių") nemokamo ir atvirojo kodo programų licencijomis. Visi nauji objektai, sukurti jūsiškio pagrindu, turės tą pačią licenciją, tad ir visi išvestiniai kūriniai leis komercinį panaudojimą. Šią licenciją naudoja Vikipedija, ji rekomenduojama naudoti medžiagai, kuriai būtų naudinga įtraukti turinį iš Vikipedijos ir panašiai licencijuojamų projektų.

Žiūrėti Bendrijų sutartį | Žiūrėti Teisinių sąlygų sąvadą

Priskyrimas - Jokių išvestinių kūrinių
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Žiūrėti Bendrijų sutartį | Žiūrėti Teisinių sąlygų sąvadą

Priskyrimas - Nekomercinis naudojimas
CC BY-NC

Ši licencija leidžia kitiems perdirbti, patobulinti Jūsų sukurtą objektą ir kurti jo pagrindu nekomerciniais tikslais, ir nors kitų sukurtuose naujuosiuose objektuose bus nurodyta atitinkama Jūsų autorystė ir jie nebus komerciniai, neprivaloma suteikti licencijos išvestiniams kūriniams tokiomis pačiomis sąlygomis.

Žiūrėti Bendrijų sutartį | Žiūrėti Teisinių sąlygų sąvadą

Priskyrimas - Nekomercinis naudojimas - Analogiškas platinimas
CC BY-NC-SA

Ši licencija leidžia kitiems perdirbti, patobulinti Jūsų sukurtą objektą ir kurti jo pagrindu nekomerciniais tikslais, su sąlyga, kad bus nurodoma Jūsų autorystė ir kitų naujai sukurti objektai bus licencijuojami tokiomis pačiomis sąlygomis.

Žiūrėti Bendrijų sutartį | Žiūrėti Teisinių sąlygų sąvadą

Priskyrimas - Nekomercinis naudojimas - Jokių išvestinių kūrinių
CC BY-NC-ND

Ši licencija yra pati griežčiausia iš šešių pagrindinių mūsų licencijų, ji leidžia kitiems tik parsisiųsti jūsų darbus ir dalintis jais su kitais, su sąlyga, kad nurodoma Jūsų autorystė, tačiau kiti negali niekaip pakeisti Jūsų darbų nei panaudoti jų komerciniais tikslais.

Žiūrėti Bendrijų sutartį | Žiūrėti Teisinių sąlygų sąvadą

Mes taip pat siūlome įrankius, kurie veikia viešosios srities "visos teisės suteiktos" plotmėje. Mūsų CC0 įrankis leidžia licenciarams atsisakyti visų savo teisių ir pateikti savo darbą viešajai sričiai, o mūsų Viešosios srities ženklinimas leidžia bet kuriam interneto vartotojui "paženklinti" objektą kaip priklausantį viešajai sričiai.