Par licencēm

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Ko nosaka mūsu licences

Creative Commons licences un rīki nodrošina sadarbību, ievērojot autortiesību "visas tiesības aizsargātas" noteikumus. Mūsu rīki nodrošina vienkāršu, standartizētu veidu, kā norādīt autortiesības savam darbam gan individuālam autoram, gan lielām kompānijām un institūcijām. Mūsu lietotāji un rīki veido plašu un augošu virtuālu kopienu ar saturu, kuru var kopēt, izplatīt, rediģēt un pārveidot esošo autortiesību likumu ietvaros.

Licences apraksts un pamatojums

Visām Creative Commons licencēm ir vairākas kopīgas īpašības. Visas licences palīdz autoriem (ja viņi lieto mūsu rīkus, viņi ir licencētāji) paturēt savas autortiesības, tajā pat laikā atļaujot citiem kopēt, izplatīt vai kā citādi izmantot viņu darbu, vismaz, nekomerciāli. Katra Creative Commons licence arī nodrošina, ka darba autoram tiek izrādīta atzinība par viņa darbu. Visas Creative Commons licences darbojas visā pasaulē, kur ir ieviesti autortiesību likumi (jo Creative Commons licences balstās uz autortiesību likumiem). Šīs Creative Commons licenču īpašības kalpo par bāzi, kuru autori var izmantot, lai noteiktu papildu noteikumus sava darba izmantošanai.

Lai izvēlētos noteiktu licenci, Creative Commons licencētājs atbild uz dažiem vienkāršiem jautājumiem, piemēram: vai viņš ļauj darbu izmantot komerciāli, vai viņš ļauj veidot atvasinātus darbus? Ja licencētājs ļauj veidot atvasinātus darbus, viņš var arī norādīt, vai atvasinātajiem darbiem ir jābūt izplatītiem ar tādu pašu licenci. Mēs šādu licenci saucam par "Nemainot licenci", un tie palīdz augt virtuālajai kopienai. "Nemainot licenci" ir veidoti līdzīgi GNU GPL licencei, kuru izmanto daudzos programmatūras projektos.

Mūsu licences neietekmē autortiesību garantētās radošo darbu lietotāju brīvības, piemēram, godīgo izmantošanu. Creative Commons licences ļauj tās saņēmējiem veikt darbības, kuras autortiesību likumā ir tiešā veidā atļautas tikai licences turētājam. Licences saņēmējiem ir jāatsaucas uz autoru, un jānodrošina nemainītas autortiesību atrunas visām darba kopijām. Licences saņēmēji nedrīkst izmantot tehniskus līdzekļus, lai ierobežotu kopiju izmantošanu.

Izmantojiet mūsulicences izvēli.

Trīs licenču "slāņi"

Mašīnlasāms

Cilvēkiem saprotams

Tā kā vairums mākslinieku, skolotāju un zinātnieku patiesībā nav juristi, mēs licences nodrošinām arī formātā — kā Kopienas aktu (pazīstams arī kā "cilvēkiem saprotamā" licences versija) — kuru var izlasīt un saprast normāli cilvēki. Kopienas akts ir parocīgs resurss, kurā ir apkopotas licences pašas svarīgākās īpašības. Kopienas akts ir kā lietotājam draudzīga saskarne, zem kuras patiesībā strādā Juridiskais slānis. Tāpēc pats akts nav licence un tas nav Juridiskā slāņa daļa.

Pēdējais slānis nosaka, kā notiek darba radīšana, kopēšana, atklāšana un izplatīšana dažādās programmās — sākot ar meklēšanas dzinējiem un beidzot ar biroja programmatūru un multivides rediģēšanas rīkiem. Lai parādītu, ka darbs ir pieejams ar Creative Commons licenci tīmeklī, mēs nodrošinām licences "mašīnlasāmo" versiju — īsu licences galveno īpašību apkopojumu formātā, kuru saprot dažādas programmas, piemēram, meklēšanas dzinēji, un cita veida programmas. Mēs izstrādājām standartizētu veidu licences aprakstīšanai CC Rights Expression Language (tiesību aprakstīšanas valodā).

Mūsu pieejā atvērtā satura meklēšana ir svarīga funkcija. Jūs varat izmantot Google, lai meklēto Creative Commons saturu, meklēt attēlus Flickr, albumus Jamendo un multivides failus spinxpress. Arī Wikimedia Commons lapā ir saglabāti atvērtā satura multivides faili, kurus izmanto Vikipēdija.

Visi kopā šie trīs slāņi nodrošina to, ka šī licence nav tikai juridisks termins. To visu kopā var saprast ne tikai radoši cilvēki, bet arī viņu satura lietotāji un rīki, tīmekli ieskaitot.

Licences

Attiecinājums
CC BY

Šī licence ļauj citiem izplatīt, pārveidot, mainīt, un balstīties uz darbu, arī komerciālām vajadzībām, ja vien ir norādīta darba oriģināla atrašanās vieta. Šis ir visbiežāk izmantotais licences variants no mūsu ieteiktajām licencēm. Rekomendējam izmantot šo licenci maksimālam materiālu pielietojumam.

Skatīt licences aktu | Skatīt juridisko saturu

Attiecinājums-Dalīties līdzīgi
CC BY-SA

Šī licence ļauj citiem pārveidot darbu un balstīties uz tā arī komerciālām vajadzībām, ja jaunradītais darbs tiek izplatīts ar tādu pašu licenci, kā piedāvātais darbs. Šī licence parasti tiek salīdzināta ar "copyleft" programmatūras licencēm. Visi no jūsu darba atvasinātie darbi būs ar to pašu licenci, līdz ar to arī atvasinātos darbus varēs izmantot komerciālām vajadzībām. Šo licenci izmanto Vikipēdija, un šo licenci rekomendējam izmantot darbiem, kuros ir saturs no Vikipēdijas un citiem līdzīgiem avotiem.

Skatīt licences aktu | Skatīt juridisko saturu

Attiecinājums-Bez atvasinājumiem
CC BY-ND

Šī licence ļauj izplatīt komerciālām un nekomerciālām vajadzībām, ja darbs netiek mainīts un tiek norādīts darba autors.

Skatīt licences aktu | Skatīt juridisko saturu

Attiecinājums-Nekomerciāls
CC BY-NC

Šī licence ļauj citiem pārveidot darbu un balstīties uz tā tikai nekomerciālām vajadzībām, un, ja ir norādīts pirmavots. Atvasinātajam darbam netiek pieprasīts izmantot tos pašus licences noteikumus.

Skatīt licences aktu | Skatīt juridisko saturu

Attiecinājums-Nekomerciāls-Dalīties līdzīgi
CC BY-NC-SA

Šī licence ļauj citiem izplatīt un pārveidot darbu, un balstīties uz tā tikai nekomerciālām vajadzībām, ja tiek norādīts pirmavots un radītie darbi tiek izplatīti ar tiem pašiem licences noteikumiem.

Skatīt licences aktu | Skatīt juridisko saturu

Attiecinājums-Nekomerciāls-Bez atvasinājumiem
CC BY-NC-ND

Šī licence ir visierobežojošākā no visiem sešiem licenču variantiem. Tā ļauj citiem tikai lejuplādēt un izplatīt jūsu darbu, ja jūs esat norādīts kā autors, darbu nedrīkst mainīt un izmantot komerciālām vajadzībām.

Skatīt licences aktu | Skatīt juridisko saturu

Mēs arī nodrošinām rīkus, kas strādā "visas tiesības aizsargātas" telpā kā sabiedrības īpašums. Mūsu CC0 rīks ļauj licencētājiem atteikties no tiesībām un nodot tās sabiedrības īpašumā ar mūsu Sabiedrības īpašuma iezīmi norādot, ka darbs ir sabiedrības īpašums.