Om lisensene

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Hva våre lisenser gjør

Creative Commons-lisenser og verktøy skaper en balanse innenfor det tradisjonelle rammeverket med “alle rettigheter reservert” som lov om opphavsrett skaper. Våre verktøy gir alle, fra individuelle skaperne til store selskaper og institusjoner, en enkel og standardisert måte å gi tillatelse på til bruk egne kreative verk. Kombinasjonen av våre verktøy og våre brukere utgjør en stor og voksende digital allmenning, en samling av materiale som kan kopieres, distribueres, redigeres, remikses, og bygges videre på, alt sammen innenfor rammen av lov om opphavsrett.

Lisensdesign og begrunnelse

Alle Creative Commons-lisenser har mange viktige funksjoner felles. Hver lisens hjelper skaperne — vi kaller dem lisensgivere dersom de bruker våre verktøy — med å beholde sin opphavsrett, samtidig som de lar andre kopiere, distribuere og bruke deres materiale - i alle fall ikke-kommersielt. Samtlige Creative Commons-lisenser sikrer også at lisensgiveren får den anerkjennelse for sitt arbeide som han/hun fortjener. Samtlige Creative Commons-lisenser kan brukes overalt verden, og er gyldig så lenge opphavsretten varer (fordi de er basert på opphavsrett). Disse fellestrekkene danner grunnlaget for samtlige lisenser. Lisensgivere kan imidlertid velge å gi tillatelser i tillegg til dette når de bestemmer hvordan deres materiale skal benyttes.

Den lisensgiver som ønsker å bruke en Creative Commons-lisens svarer på noen enkle spørsmål på veien mot å velge en lisens — først, ønsker jeg å tillate kommersiell bruk eller ikke, og for det andre, ønsker jeg å tillate bearbeidelser eller ikke? Hvis en lisensgiveren bestemmer seg for å tillate bearbeidelser, kan hun også kreve at alle som bruker verket — vi kaller dem lisenstagere — skal gjøre bearbeidelsen tilgjengelig under de samme lisensvilkårene. Vi kaller dette for “DelPåSammeVilkår” og det er en av mekanismene som (dersom den velges) hjelper den digitale allmenningen med å vokse over tid. DelPåSammeVilkår er inspirert av GNU General Public License, som brukes av mange fri programvare- og åpen kildekode-prosjekter.

Våre lisenser påvirker ikke de friheter som loven gir brukere av åndsverk som er beskyttet av opphavsrett, så som de unntak og begrensninger i opphavsretten som fremgår av loven (jf. låneregelene). Creative Commons-lisenser forder imidlertid at lisenstagere skaffer seg særskilt tillatelse til å gjøre de tingene med et verk som i følge loven er forbeholdt lisensgiver og som lisensen ikke uttrykkelig tillater. Lisenstagere må navngi lisensgiver, beholde opphavsrettsnotiser, og lenke til lisensen fra alle kopier av verket. Lisenstagere kan ikke bruke teknologiske beskyttelsesystemer for å begrense andres tilgangen til verket.

Forsøk vår enkle Lisensvelger.

Tre “Lag” av lisenser

Maskinlesbar

Menneskelesbar

Men siden de fleste lærere, forskere og kreative personer faktisk ikke er advokater, gjør vi også lisensene tilgjengelig i et format som vanlige folk kan lese — i form av et sammendrag (også kjent som “menneske-lesbar” versjon av lisensen). Sammendraget er en praktisk referanse for lisensgivere og lisenstagere som oppsummerer noen av de viktigste bestemmelsene og vilkårene. Tenk på sammendraget som et brukervennlig grensesnitt mot den underliggende avtaleteksten, selv om sammendraget ikke er en lisens, og innholdet i det er ikke er en del av selve den juridiske lisensteksten.

Den endelige laget i lisensen erkjenner at programvare, fra søkemotorer til tekstbehandlingsprogrammer til systemer for musikkredigering, spiller en enorm rolle når verk skapees, kopieres, oppdagees, og spres. For å gjøre det enkelt for nett-tjenester å vite når et verk finnes tilgjengelig under en Creative Commons-lisens, tilbyr vi en “maskin-lesbar” versjon av lisensen — en oppsummering av de viktigste frihetene og pliktene skrevet i et format som programsystemer, søkemotorer og andre typer teknologi kan forstå. For å oppnå dette har vi utviklet en standardisert måte å beskrive lisenser på som programvare kan forstå. Dette er CC Rights Expression Language (CC REL).

Søking etter åpent innhold er en viktig funksjon som gjøres mulig gjennom vår tilnærming. Du kan benytte Google for å søke etter Creative Commons-materiale, lete etter blider på Flickr, musikk på Jamendo, og media i alminnelighet på spinxpress. Wikimedia Commons, multimediasamlingen til Wikipedia, er også en sentral bruker av våre lisenser.

Til sammen sikrer disse tre lagene av lisenser at rettigheter og friheter ikke bare er juridisk konsepter. Det er noe som de som skaper verk kan forstå, brukere kan forstå, og nettet selv kan forstå.

Lisensene

Navngivelse
CC BY

Denne lisensen lar andre distribuere, endre, remixe, og bygge videre på ditt verk, også for kommersielle formål, så lenge de navngir deg som den opprinnelige opphavspersonen. Dette er den mest fleksible og åpne av de lisendene vi tilbyr. Den anbefales dersom du ønsker maksimal spredning og bruk av materiale under en CC lisens.

Se sammendraget Commons Deed | Se juridisk lisenstekst

Navngivelse-DelPåSammeVilkår
CC BY-SA

Denne lisensen lar andre distribuere, endre, remixe, og bygge videre på ditt verk, også for kommersielle formål, så lenge de navngir deg som den opprinnelige opphavspersonen og avledete verk må bære en tilsvarende lisens. Denne lisensen blir ofte sidestilt med "copyleft" og åpen kildekode-lisenser. Alle nye verk basert på ditt vil være utstyrt ned den samme lisensen, slik at eventuelle avledete verk vil også tillate kommersiell bruk. Dette er den lisensen som brukes av Wikipedia, og som anbefales for materiale som ville ha nytte av å kunne inkludere innhold fra Wikipedia og fra andre prosjekter med tilsvarende lisenser.

Se sammendraget Commons Deed | Se juridisk lisenstekst

Navngivelse-IngenBearbeidelse
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Se sammendraget Commons Deed | Se juridisk lisenstekst

Navngivelse-IkkeKommersiell
CC BY-NC

Denne lisensen lar andre distribuere, endre, remixe, og bygge videre på ditt verk for ikke-kommersielle formål. Deres verk må navngi deg som opphavsperson og også være ikke-kommersielle, men de behøver ikke kreve at verk avledet fra deres bærer de samme vilkårene.

Se sammendraget Commons Deed | Se juridisk lisenstekst

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår
CC BY-NC-SA

Denne lisensen lar andre distribuere, endre, remixe, og bygge videre på ditt verk for ikke-kommersielle formål. Deres verk må navngi deg som den opprinnelige opphavspersonen og avledete verk må bære en tilsvarende lisens.

Se sammendraget Commons Deed | Se juridisk lisenstekst

Navngivelse-IkkeKommersiell-IngenBearbeidelser
CC BY-NC-ND

Denne lisensen er den mest restriktive av våre seks kjernelisenser. Den tillater andre å laste ned ditt verk og dele dem med andre så lenge du er navngitt som opphavspersonen, men de kan ikke endre dem på noen måte, eller bruke dem kommersielt.

Se sammendraget Commons Deed | Se juridisk lisenstekst

Vi tilbyr også verktøy som lar deg indikere “alle rettigheter frigitt” og dermed at et verk befinner seg i det fri . Vårt CC0 verktøy gjør det mulig for lisensgivere å frigi alle rettigheter og dermed plassere et verk i det fri, og vårt verktøy Public Domain-Merket gir enhver web-bruker mulighet til å “markere” at et verk befinner seg i det fri.