O licencjach

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Jak działają nasze licencje

Licencje i narzędzia Creative Commons zostały stworzone, aby tworzyć równowagę wewnątrz tradycyjnego modelu "wszystkie prawa zastrzeżone" obowiązującego w systemie prawa autorskiego. Nasze narzędzia dają każdemu, od indywidualnych twórców, po duże firmy i instytucje, możliwość udostępniania innym swoich utworów w ustandaryzowany i prosty sposób. Dzięki naszym narzędziom i zaangażowaniu użytkowników stale wzrasta liczba otwartych zasobów cyfrowych, treści, które mogą być kopiowane, rozpowszechniane, edytowane, remiksowane i ulepszane, zgodnie z zasadami i w granicach prawa autorskiego.

Kształt licencji i jego uzasadnienie

Wszystkie licencje Creative Commons mają wiele istotnych cech wspólnych. Każda licencja pozwala twórcom — nazywamy ich licencjodawcami, jeśli korzystają z naszych narzędzi — zachować prawa autorskie, jednocześnie umożliwiając innym kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z utworów — co najmniej w celach niekomercyjnych. Każda licencja Creative Commons zapewnia, że prawa licencjodawcy zostaną uszanowane. Każda licencja Creative Commons działa na całym świecie i trwa tak długo, jak obowiązujące tam prawo autorskie (podstawą licencji CC jest prawo autorskie). Te wspólne cechy służą jako baza, do której licencjodawca może dodawać kolejne warunki decydując w ten sposób jak inni będą mogli korzystać z jego utworu.

Twórca wybierający licencję Creative Commons musi odpowiedzieć na kilka prostych pytań, aby wybrać odpowiednie warunki licencji — Po pierwsze, czy chce umożliwiać innym komercyjne korzystanie z dzieła? Po drugie, czy zgadza się na tworzenie utworów zależnych od oryginału, a jeśli tak to czy chce również wymagać, aby utwory zależne — były dostępne na tej samej licencji? Warunek “Na tych samych warunkach” to mechanizm mający wspierać wolną kulturę i popularyzację wolnych licencji. Na podobnych zasadach działają takie licencje jak GNU General Public License, używane przez wiele projektów open source (otwartego oprogramowania).

Nasze licencje nie naruszają wolności, które przyznaje prawo autorskie wszystkim użytkownikom w ramach wyjątków i ograniczeń prawa autorskiego takich jak dozwolony użytek. Korzystając z utworów na licencjach Creative Commons, licencjobiorca jest zobowiązany do uzyskania zgody na wszelkie czynności związane z korzystaniem z utworu, które prawo zastrzega wyłącznie na rzecz licencjodawcy lub licencja wyraźnie na to nie zezwala. Licencjobiorca jest zobowiązany do poprawnego informowania o autorze, jego prawach autorskich oraz do umieszczenie linku do tekstu licencji na wszystkich egzemplarzach utworu. Licencjobiorca ma zakaz korzystania ze środków ograniczających innym użytkownikom dostęp do utworu.

Wypróbuj nasze proste narzędzie do wybierania licencji.

Trzy "warstwy" licencji

Wersja do odczytu maszynowego

Przystępne podsumowanie

Ale skoro większość twórców, edukatorów oraz naukowców nie jest prawnikami, udostępniamy licencje również w formie zrozumiałej dla przeciętnego użytkownika. To Przystępne Podsumowanie, znane również jako 'wersja czytelna dla człowieka'. Przystępne Podsumowanie to wygodne odniesienie dla licencjodawcy oraz licencjobiorcy, w którym streszczone zostały najważniejsze zasady i warunki. Pomyśl o Przystępnym Podsumowaniu jako przyjaznym dla użytkownika interfejsie Tekstu Prawego, który sam w sobie nie jest licencją, a jego części nie składają się na Tekst Prawny.

Ostatnia warstwa układu jest wersją, która rozpoznaje to oprogramowanie, od wyszukiwarek po oprogramowanie biurowe czy programy do edycji muzyki. Odgrywa ogromną rolę w tworzeniu, kopiowaniu, odkrywaniu oraz dystrybucji utworów. Żeby ułatwić rozpoznanie dzieł na licencji Creative Commons w sieci przygotowaliśmy 'wersję do odczytu maszynowego' - streszczenie podstawowych swobód i obowiązków wpisanych w format, który jest zrozumiały dla wyszukiwarek oraz innych typów technologii. Żeby opisać licencje, wypracowaliśmy zrozumiały dla oprogramowania, standardowy sposób. Nazwaliśmy go Językiem Opisu Statusu Licencyjnego CC (CC REL).

Dzięki naszym staraniom możesz wyszukiwać materiały udostępniane w otwarty sposób. Treści na Creative Commons przy użyciuwyszukiwarki Google , zdjęcia na portalu Flickr, muzykę na Jamendo, a zasoby różnego rodzaju na stroniespinxpress. Wikimedia Commons, repozytorium multimediów Wikipedii, których większość zasobów jest dostępna na licencjach Creative Commons.

Dzięki stosowaniu razem trzech warstw licencji gwarantujemy, że szeroki wachlarz praw nie jest tylko abstrakcyjną, prawniczą ideą. Tak opisane licencje są zrozumiałe dla twórców, użytkowników, a nawet samej Sieci.

Licencje

Uznanie autorstwa
CC BY

Niniejsza licencja zezwala innym na rozpowszechnianie, remiksowanie, zmienianie i tworzenie w oparciu o licencjonowany utwór, także do celów komercyjnych. Warunkiem jest oznaczenie Ciebie jako autora tego utworu. Licencja ta jest najbardziej liberalną z przez nas oferowanych. Rekomendujemy ją na potrzeby zapewnienia najszerszej dostępności i wykorzystania licencjonowanego dzieła.

Obejrzyj przystępne podsumowanie licencji | Zobacz tekst prawny licencji

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
CC BY-SA

Ta licencja pozwala na remiksowanie, zmienianie i ulepszanie, również w celach komercyjnych, pod warunkiem oznaczenia autorstwa i udostępniania utworów zależnych na tych samych warunkach. Na podobnych zasadach działają licencje "copyleftowe" wolnego i otwartego oprogramowania. Wszystkie utwory zależne, czyli powstałe w oparciu o Twój utwór, będą udostępniane na tej samej licencji, z możliwością użytku komercyjnego. To licencja używana przez Wikipedię i rekomendowana dla zasobów, które korzystają z treści dostępnych na Wikipedii i w podobnych projektach.

Obejrzyj przystępne podsumowanie licencji | Zobacz tekst prawny licencji

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Obejrzyj przystępne podsumowanie licencji | Zobacz tekst prawny licencji

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne
CC BY-NC

Ta licencja pozwala innym remiksować, dostosowywać i opierać się na Twoim dziele w celach niekomercyjnych. Chociaż ich dzieła muszą wskazywać na Ciebie jako twórcę i mieć niekomercyjny charakter, to dalsze utwory zależne nie muszą być licencjonowane na tych samych warunkach.

Obejrzyj przystępne podsumowanie licencji | Zobacz tekst prawny licencji

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach
CC BY-NC-SA

Licencja ta pozwala innym remiksować, zmieniać i tworzyć w oparciu o twoją twórczość, w celachniekomercyjnych - pod warunkiem uznania autorstwa oraz licencjonowania utworów zależnych na tych samych warunkach.

Obejrzyj przystępne podsumowanie licencji | Zobacz tekst prawny licencji

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych
CC BY-NC-ND

Ta licencja jest najbardziej restrykcyjna spośród naszych sześciu licencji. Pozwala jedynie na pobieranie utworu i dzielenie się nim z innymi, tak długo jak autorstwo zostaje uznane, a utwór nie jest modyfkowany lub wykorzystywany komercyjnie.

Obejrzyj przystępne podsumowanie licencji | Zobacz tekst prawny licencji

Oferujemy również narzędzia działające w obszarze “wszystkie prawa udzielone”, w domenie publicznej. Nasze narzędzie CC0 pozwala licencjodawcom zrzec się wszystkich praw i umieścić utwór w domenie publicznej, a nasze Oznaczenie Domeny Publicznej pozwala każdemu użytkownikowi sieci “oznaczyć” utwór jako należący do domeny publicznej.