O licencah

Kaj naše licence počno

Creative Commons avtorsko-pravne licence in orodja ustvarjajo ravnotežje znotraj tradicionalnega okolja, pod krilatico »vse pravice pridržane«, ki ga ustvarja avtorsko pravo. Naša orodja dajejo vsem – od posameznih ustvarjalcev do ogromnih gospodarskih družb in institucij – enostaven in standardiziran način dovoliti uporabo njihovih kreativnega dela. Naša orodja in uporabniki so del razsežnega in rastočega skupnega dobrega (digitalne gmajne), zaloge vsebin, ki jih lahko distribuirate, urejate, predelujete in vključujete v lastna dela, vse znotraj okvira avtorskega prava.

Oblikovanje in smoter licence

Vsem Creative Commons licencam so skupne mnoge pomembne lastnosti. Vsaka licenca pomaga ustvarjalcem – če uporabljajo naša orodja jih imenujemo dajalci licence – obdržati avtorske pravice, medtem ko dopušča ostalim, vsaj ne-komercialno kopiranje, distribuiranje in na določene vrste uporabe avtorjevega dela. Vsaka Creative Commons licenca je veljavna širom po svetu in velja toliko časa kot trajajo avtorske pravice (ker temelji na le-teh). Te skupne lastnosti služijo kot osnovni sklop. Temu lahko dajalci licence dodajo dodatna dovoljenja, ko se odločajo o uporabi svojih del.

Ko dajalec licence izbira Creative Commons licenco, mora odgovoriti zgolj na par enostavnih vprašanj – najprej, ali dopušča ostalim komercialno uporabo ali ne; in potem, ali dopušča ostalim predelave. V primeru, da se dajalec licence odloči, da dovoli predelave svojega dela, lahko izbere ali mora tudi vsakdo, ki njegovo delo uporablja – te imenujemo uporabnike – to novo delo objaviti pod enakimi licenčnimi pogoji. To idejo imenujemo »Pod enakimi pogoji« (ang. “ShareAlike”) in je en izmed mehanizmov, ki (v kolikor se odločite zanj) pomaga širiti skupno dobro (digitalno gmajno). Za idejo deljenja pod enakimi pogoji nas je navdihnila GNU General Public License – licenca, ki jo uporablja ogromno prosto-programskih in odprto-kodnih projektov.

Naše licence ne vplivajo na pravice in svoboščine, ki uporabnikom zagotavlja avtorsko pravna zakonodaja kot izjeme in omejitve avtorskega prava, na primer pravica do parodije. Creative Commons licence zahtevajo, da njeni uporabniki pridobijo dovoljenje za kakršno koli uporabo, ki jo pravo izključno pridržuje dajalcu licence in je ta licenca izrecno dovoljuje. Uporabniki morajo navesti dajalca licence, obdržati vsa obvestila o avtorskih pravicah na vseh kopijah dela, ter v teh kopijah tudi povezavo do licence. Uporabniki ne smejo uporabiti tehnoloških ukrepov za omejevanje dostopa in uporabe dela.

Poskusite naš enostaven Izbirnik Licenc.

Trije »nivoji« licenc

Strojno berljivo

Človeško berljivo

Večina ustvarjalcev, pedagogov in znanstvenikov nima pravne izobrazbe in zato dajemo licence na voljo tudi v obliki, ki je berljiva tudi navadnim ljudem – »Povzetek licence« (ang. »Commons Deed«, ki ga imenujemo tudi »človeško berljiva« različica licence). Povzetek licence je priročna referenca tako za dajalce licenc kot uporabnike, saj povzema in izraža nekatere najbolj pomembnih pogojev licence. Predstavljajte si Povzetek licence kot uporabniku prijazen vmesnik za Pravno kodo, ki se skriva za njo, čeprav Povzetek sam ni licenca in njeno besedilo ni del Pravne kode.

Zadnji nivo pa služi kot priznanje, da pri ustvarjanju, kopiranju, iskanju ter distribuciji del igra ogromno vlogo programska oprema, od iskalnikov do pisarniških programov in urejevalnikov glasbe. Z namenom, da bi Splet vedel kdaj je neko delo na voljo pod Creative Commons licenco, nudimo »Strojno berljivo« različico licence – povzetek glavnih svoboščin in obveznosti, zapisanih v obliki, ki jih lahko razumejo računalniški sistemi, iskalniki in ostala tehnologija. Da bi to dosegli, smo razvili poenoten način opisovanja licenc, ki ga lahko programska oprema razume, in ga imenujemo CC Rights Expression Language (CC-jev jezik za izraz pravic) (CC REL)

Iskanje prostih vsebin je pomembna funkcija, ki jo naša rešitev omogoča. Iščete lahko po Google za Creative Commons vsebine, po Flickr za slike, glasbene albume naJamendo, in za splošno vsebino po spinxpress. Wikimedijina zbirka (Wikipedia Commons), ki služi kot skladišče večpredstavnosti Wikipedije, je prav tako velik uporabnik naših licenc.

Vsi trije sloji skupaj zagotavljajo, da spekter pravic ni zgolj pravni koncept. Je nekaj, kar lahko razumejo ustvarjalci del, njihovi uporabniki in celo Svetovni Splet sam

Licence

Priznanje avtorstva
CC BY

Ta licenca dovoli ostalim, da distribuirajo, predelajo (remixajo) ali prilagodijo vaše delo, ter gradijo na njem, celo v komercialne namene, dokler vas navedejo kot avtorja izvirnega dela. Od vseh licenc na voljo, dopušča ta največjo svobodo za uporabnike. Predlagamo jo, kadar je namen da se vaše delo čim širše deli in uporablja.

Prikaži Povzetek licence (License Deed) | Prikaži Pravno kodo

Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji
CC BY-SA

Ta licenca dovoli ostalim, da distribuirajo, predelajo (remixajo) ali prilagodijo vaše delo, ter gradijo na njem, celo v komercialne namene, dokler vas navedejo kot avtorja izvirnega dela in licencirajo svoje delo pod enakimi pogoji. Pogosto se to licenco primerja s »copyleft« licencami, ki jih poznamo iz sveta prostega programja in odprte kode (ang. Free and Open Source Software). Vsa nova dela, ki temeljijo na vašem bodo nosila isto licenco, zato bodo tudi predelave dopuščale komercialne namene. Wikipedija uporablja to licenco in jo tudi predlagamo za dela, ki bi jim koristilo, da bi vključevala vsebine z Wikipedije in podobno licenciranih projektov.

Prikaži Povzetek licence (License Deed) | Prikaži Pravno kodo

Priznanje avtorstva-Brez predelav
CC BY-ND

Ta licenca dovoli ostalim, da naprej distribuirajo vaše delo v komercialne ali nekomercialne namene, dokler vašega dela ne spremenijo in vas navedejo kot avtorja izvirnega dela.

Prikaži Povzetek licence (License Deed) | Prikaži Pravno kodo

Priznanje avtorstva-Nekomercialno
CC BY-NC

Ta licenca dovoli ostalim, da distribuirajo, predelajo (remixajo) ali prilagodijo vaše delo, ter gradijo na njem, v nekomercialne namene. V njihovih delih vas navedejo kot avtorja izvirnega dela in dela ne smejo biti komercialna, ni jim pa treba objaviti njihovega dela pod enakimi pogoji.

Prikaži Povzetek licence (License Deed) | Prikaži Pravno kodo

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji
CC BY-NC-SA

Ta licenca dovoli ostalim, da distribuirajo, predelajo (remixajo) ali prilagodijo vaše delo, ter gradijo na njem, v nekomercialne namene. V njihovih delih vas navedejo kot avtorja izvirnega dela in dela ne smejo biti komercialna ter morajo biti licencirana pod enakimi pogoji.

Prikaži Povzetek licence (License Deed) | Prikaži Pravno kodo

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav
CC BY-NC-ND

Ta licenca je najbolj omejujoča od naših šest glavnih licenc, saj dovoljuje ostalim zgolj da prejmejo vaše delo in ga naprej delijo z drugimi, pod pogojem da vas navedejo kot avtorja. Ne smejo pa vašega dela spremeniti ali pa ga uporabljati v komercialne namene.

Prikaži Povzetek licence (License Deed) | Prikaži Pravno kodo

Nudimo tudi orodja, ki delujejo v prostoru javne domene. Naše orodje CC0 dopušča dajalcem licence, da se odpovejo vsem pravicam, ki se jim avtor lahko odpove, in s tem s tem približajo delo javni domeni. Naša Oznaka javne domene (Public Domain Mark) dovoljuje, da vsak uporabnik spleta »označi« delo, ki je že v javni domeni.