O licencah

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Kaj naše licence počno

Avtorsko-pravne licence in orodja Creative Commons ustvarjajo ravnotežje znotraj tradicionalnega okolja pod krilatico »vse pravice pridržane«, ki ga ustvarja avtorsko pravo. Naša orodja dajejo vsem – od posameznih ustvarjalcev do velikih gospodarskih družb in institucij – enostaven in standardiziran način dovoliti uporabo njihovih kreativnih del. Naša orodja in uporabniki so del razsežnega in rastočega skupnega dobrega (ustvarjalne gmajne), zaloge vsebin, ki jih lahko razširjate, urejate, predelujete (remix) in vključujete v lastna dela, vse znotraj okvira avtorskega prava.

Oblikovanje in smoter licence

Vsem licencam Creative Commons so skupne mnoge pomembne lastnosti. Vsaka licenca pomaga ustvarjalcem – če uporabljajo naša orodja, jih imenujemo dajalci licence – obdržati avtorske pravice in obenem dopuščati vsaj nekomercialno kopiranje, razširjanje in dopustno uporabo avtorjevega dela. Vsaka licenca Creative Commons tudi zagotavlja, da mora biti dajalec licence pravilno naveden. Vsaka licenca Creative Commons je veljavna po vsem svetu in velja toliko časa, kot trajajo avtorske pravice (ker temelji na le-teh). Te skupne lastnosti služijo kot osnovni sklop, ki mu lahko dajalci licence dodajo dodatna dovoljenja, ko se odločajo o uporabi svojih del.

Ko dajalec licence izbira licenco Creative Commons, mora odgovoriti na nekaj preprostih vprašanj – ali dopušča ostalim komercialno uporabo ali ne, in ali dopušča ostalim predelave. Če se dajalec licence odloči, da dovoli predelave svojega dela, lahko tudi izbere, ali mora vsakdo, ki njegovo delo uporablja – te imenujemo uporabniki – to novo delo objaviti pod enakimi licenčnimi pogoji. To zamisel imenujemo »Pod enakimi pogoji« (angl. “ShareAlike”) in je eden izmed mehanizmov, ki (v kolikor se odločite zanj) pomaga širiti skupno dobro (ustvarjalno gmajno). Za idejo deljenja pod enakimi pogoji nas je navdihnila GNU General Public License – licenca, ki jo uporablja ogromno prostoprogramskih in odprtokodnih projektov.

Naše licence ne vplivajo na pravice in svoboščine, ki jih uporabnikom zagotavlja avtorsko pravna zakonodaja kot izjeme in omejitve avtorskega prava, na primer pravica do parodije. Licence Creative Commons zahtevajo, da njeni uporabniki pridobijo dovoljenje za kakršnokoli uporabo, ki jo pravo izključno pridržuje dajalcu licence in je ta licenca izrecno ne dovoljuje. Uporabniki morajo navesti dajalca licence, obdržati vsa obvestila o avtorskih pravicah na vseh kopijah dela ter v teh kopijah tudi povezavo do licence. Uporabniki ne smejo uporabiti tehnoloških ukrepov za omejevanje dostopa in uporabe dela.

Poskusite naš enostaven Izbirnik Licenc.

Trije »nivoji« licenc

Strojno berljivo

Človeško berljivo

Večina ustvarjalcev, pedagogov in znanstvenikov nima pravne izobrazbe in zato dajemo licence na voljo tudi v obliki, ki je berljiva tudi navadnim ljudem – »Povzetek licence« (ang. »Commons Deed«, ki ga imenujemo tudi »človeško berljiva« različica licence). Povzetek licence je priročna referenca tako za dajalce licenc kot za uporabnike, saj povzema in poudarja ključne in najpomembnejše pogoje licence. Predstavljajte si povzetek licence kot uporabniku prijazen vmesnik za pravno kodo, ki se skriva za njo, čeprav povzetek sam ni licenca in njeno besedilo ni del pravne kode.

Zadnji nivo pa služi kot priznanje, da pri ustvarjanju, kopiranju, iskanju ter distribuciji del igra ogromno vlogo programska oprema, od iskalnikov do pisarniških programov in urejevalnikov glasbe. Z namenom, da bi splet vedel, kdaj je neko delo na voljo pod licenco Creative Commons, nudimo »strojno berljivo« različico licence – povzetek glavnih svoboščin in obveznosti, zapisanih v obliki, ki jih lahko razumejo računalniški sistemi, iskalniki in ostala tehnologija. Da bi to dosegli, smo razvili poenoten način opisovanja licenc, ki ga lahko programska oprema razume in ga imenujemo CC Rights Expression Language (CC REL).

Iskanje prostih vsebin je pomembna funkcija, ki jo naša rešitev omogoča. Iščete lahko po Google za vsebine Creative Commons, po Flickr za slike, glasbene albume naJamendo, in za splošno vsebino po spinxpress. Wikimedijina zbirka (Wikimedia Commons), ki služi kot skladišče večpredstavnosti Wikipedije, je prav tako velik uporabnik naših licenc.

Vsi trije sloji skupaj zagotavljajo, da spekter pravic ni zgolj pravni koncept. Je nekaj, kar lahko razumejo ustvarjalci del, njihovi uporabniki in celo Svetovni Splet sam

Licence

Priznanje avtorstva
CC BY

This license lets others distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.

Prikaži Povzetek licence (License Deed) | Prikaži Pravno kodo

Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji
CC BY-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.

Prikaži Povzetek licence (License Deed) | Prikaži Pravno kodo

Priznanje avtorstva-Brez predelav
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Prikaži Povzetek licence (License Deed) | Prikaži Pravno kodo

Priznanje avtorstva-Nekomercialno
CC BY-NC

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.

Prikaži Povzetek licence (License Deed) | Prikaži Pravno kodo

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.

Prikaži Povzetek licence (License Deed) | Prikaži Pravno kodo

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav
CC BY-NC-ND

Ta licenca je najbolj omejujoča od naših šest glavnih licenc, saj dovoljuje ostalim zgolj da prejmejo vaše delo in ga naprej delijo z drugimi, pod pogojem da vas navedejo kot avtorja. Ne smejo pa vašega dela spremeniti ali pa ga uporabljati v komercialne namene.

Prikaži Povzetek licence (License Deed) | Prikaži Pravno kodo

Nudimo tudi orodja, ki delujejo v prostoru javne domene. Naše orodje CC0 dopušča dajalcem licence, da se odpovejo vsem pravicam, ki se jim avtor lahko odpove, in s tem dajo delo v javno domeno. Naša Oznaka javne domene (Public Domain Mark) dovoljuje, da vsak uporabnik spleta »označi« delo, ki je že v javni domeni.