Om licenserna

Creative Commons has updated its Master Terms of Service and Master Privacy Policy, effective November 7, 2017. Before continuing on our websites or using our services, please review.

Vad våra licenser gör

Creative Commons upphovsrättslicenser och verktyg skapar en balans inom den traditionella miljö med “all rights reserved” som upphovsrättslagstiftningen skapar. Våra verktyg ger alla, från enskilda skapare till stora företag och institutioner, ett enkelt och standardiserat sätt att ge upphovsrättsliga tillstånd till sina verk. Kombinationer av våra verktyg och våra användare är en stor och växande digital allmänning, en samlig material som kan kopieras, distribueras, redigeras, remixas och byggd på, allt inom ramen för upphovsrättslagstiftningen.

Licensdesign och anledning

Alla Creative Commons licenser har många viktiga egenskaper gemensakt. Varj licens hjälper skapare — vi kallar dem licensgivare om de använder våra verktyg — behåller sin upphovsrätt medan de låter andra kopiera, distribuera och använda deras verk på vissa sätt — i vart fall icke-kommersiellt. Varje Creative Commons-licens ser också till att licensgivaren får det erkännande för för sitt arbete som de förtjänar. Varje Creative Commons-licens fungerar i hela världen och gäller så länge upphovsrätten varar (eftersom de bygger på upphovsrätt). Dessa gemensamma egenskaper fungerar som en grund, ovanpå vilken licensgivare kan välja att ge ytterligare tillstånd när de bestämmer hur de vill att deras verk ska användas.

Den som vill använda en Creative Commons-licens (licensgivare) besvarar ett antal enkla frågor på vägen mot att välja en licens — förs, vill jag tillåta kommersiell användning eller inte? Om en licensgivare beslutar att tillåta bearbetningar kan hon även välja att kräva att den som använder verket — vi kallar dem licenstagar — ska gör det nya verket tillgängligt med samma licensvillkor. Vi kallar detta "DelaLika" och det är en mekanism som (om man väljer den) hjälper den digitala allmänningen att växa över tid. DelaLika är inspirerat av GNU General Public License, som används av många projekt för fri programvara och öppen källkod.

Våra licenser påverkar inte de friheter som lagen ger till användare av verk som annars skyddas av upphovsrätt, t.ex. undantag och begränsningar i upphovsrätten så som "fair dealing". Creative Commons licenser kräver att en licenstagare skaffar tillstånd för att göra de saker med ett verk som lagen reserverat exklusivt för licensgivaren och som licensen int uttryckligen tillåter. Licenstagaren måste erkänna licensgivaren, behålla notiser om upphovsrätt intakta på alla exemplar av verket och länka till licensen från exemplar av verket. Licenstagaren får inte använda tekniska åtgärder för att begränsa andras tillgång till verket.

Använd vårt enkla Licens verktyg.

Tre lager av licenserna

Maskinläsbar

Läsbar för människor

Eftersom de flesta skapare, utbildare och forskare inte är jurister, har vi också gjort licenserna tillgängliga i ett format som vanliga människor kan läsa - the commons dead. De är en praktisk referens för licensgivare och licenstagare, de sammanfattar och uttrycker de viktigaste förutsättningarna och villkoren. Se the Commons Deed som ett användarvänligt gränssnitt till det juridiska avtalet som finns under även om inte "the deed" är själva licensen och att innehållet inte är del av det juridiska avtalet.

Det sista lagret i licensdesignen erkänner att programvara, från sökmotorer till officeprogram till musikredigering, spelar en enorm roll i skapande, kopiering, upptäckande och distribution av verk. För att göra det enkelt för webben att veta när ett verk är tillgängligt med en Creative Commons-licens tillhandahåller vi en "maskinläsbar" version av licensen — en sammanfattning av de viktigaste friheterna och skyldigheterna skriven i ett format som datorprogram, sökmotorer och annan teknik kan förstå. Vi utvecklade ett standardiserat sätt att beskriva licenserna som programvara kan förstå, kallat CC Rights Expression Language (CC REL), för att uppnå detta.

Sökning efter "open content" är en viktig funktion som möjliggörs av vårt tillvägagångssätt. Du kan använda Google för att söka efter Creative Commons-material, leta efter bilder på Flickr, skivor på Jamendo och media i allmänhet på spinxpress. Wikimedia Commons, multimediasamlingen för Wikipedia, är också en kärnanvändare av våra licenser.

Tillsammans säkerställer dessa tre lager att spektrat av rättigheter inte bara är ett juridiskt koncept. Det är något som skapare av verk kan förstå, användare kan förstå det och till och med webben själv kan förstå det.

Licenserna

Erkännande
CC BY

This license lets others distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.

Visa License Deed | Titta på avtalstexten

Erkännande-DelaLika
CC BY-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.

Visa License Deed | Titta på avtalstexten

Erkännande-IngaBearbetningar
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Visa License Deed | Titta på avtalstexten

Erkännande-IckeKommersiell
CC BY-NC

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.

Visa License Deed | Titta på avtalstexten

Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.

Visa License Deed | Titta på avtalstexten

Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar
CC BY-NC-ND

Denna licens är den mest restriktiva av våra sex huvudlicenser. Den tillåter bara andra att ladda ner dina verk och dela dem med andra, så länge de erkänner dig som upphovsman, men de får inte ändra dem på något sätt och får inte använda dem kommersiellt.

Visa License Deed | Titta på avtalstexten

Vi tillhandahåller även verktig som fungerar i miljön med “all rights granted”, public domain. Vårt verktyg CC0 låter licensgivare avsäga sig alla rättigheter och placera ett verk i public domain och vårt Public Domain-märke låter alla webbanvändare "märka" ett verk som tillhörande public domain.