Over de licenties

Wat onze licenties doen

Creative Commons-licenties en tools creëren een balans in het traditionele veld van ‘alle rechten voorbehouden’ dat het auteursrecht heeft gecreëerd. De combinatie van onze tools geven iedereen, van individuen tot grote organisaties en instituten, een simpele en gestandaardiseerde manier om toestemming te verlenen om creatieve werken te gebruiken. De combinatie van onze gereedschappen en gebruikers vormen een groeiend en uitgebreid digitaal gemeengoed, een bron van materiaal dat kan worden gekopieerd, verspreid, aangepast en waarop kan worden voortgebouwd; allemaal binnen de grenzen van het auteursrecht.

Licentie-ontwerp en rationaal

Alle Creative Commons-licenties hebben belangrijke eigenschappen gemeen. Elke licentie helpt makers — we noemen ze licentiegever in onze tools — met het behouden van hun auteursrecht, terwijl het anderen toestaat om werken te kopiëren, distribueren en op andere manieren te gebruiken, tenminste voor niet-commerciële doeleinden. Elke Creative Commons-licentie zorgt ervoor dat licentiegevers de naamsvermelding voor hun werk krijgt die ze verdienen. Alle Creative Commons-licenties werken over de hele wereld en zijn geldig zolang het werk auteursrechtelijk beschermd is (ze zijn gebaseerd op het auteursrecht). Deze gemeenschappelijke eigenschappen zorgen voor de basis waaruit licentiegevers kunnen kiezen om additionele toestemming te verlenen over de manier waarop hun werk gebruikt wordt.

Een Creative Commons-licentiegever beantwoordt een paar eenvoudige vragen bij het kiezen van een licentie. Wil ik dat anderen commercieel gebruik mogen maken van mijn werk? Mogen anderen mijn werk aanpassen? Als anderen het werk mogen aanpassen, moeten ze dan het werk onder dezelfde voorwaarden beschikbaar maken? We noemen dit laatste idee ‘GelijkDelen’, één van de mechanismes die helpt om open content te laten groeien. GelijkDelen is geïnspireerd op de GNU General Public License die gebruikt wordt door vele opensource-softwareprojecten.

Onze licenties beperken op geen enkele wijze de rechten die gebruikers van auteursrechtelijk beschermde werken hebben op basis van wettelijke beperkingen of uitzonderingen. Creative Commons-licenties vereisen dat licentienemers om toestemming vragen voor alle auteursrechtelijk beschermde gebruiksvormen die door de licentie niet expliciet toegestaan zijn. Licentienemers moeten altijd de naam van de licentiegever vermelden, alle auteursrechtelijke vermeldingen op alle kopieën van het gebruikte werk ongewijzigd laten en bij alle kopieën van het werk een link naar de licentie plaatsen. Het is licentienemers niet toegestaan om technologische maatregelen te implementeren die toegang van derden tot het werk voorkomen.

Probeer onze eenvoudige licentiekiezer.

Drie ‘licentie-lagen’

Machineleesbaar

Leesbaar voor mensen

De meeste makers, onderwijzers en wetenschappers zijn alleen geen advocaten. We maken daarom de licenties ook beschikbaar in een formaat dat door normale mensen gelezen kan worden: de Commons Deed (ook bekend als de human-readable versie van de licentie). Door de belangrijkste bepalingen van de overeenkomst samen te vatten is de Commons Deed een handige referentie voor licentiegevers en licentienemers. Beschouw de Commons Deed als een gebruiksvriendelijke laag voor de onderliggende licentietekst. De Deed zelf is geen licentie en de inhoud van de pagina maakt geen onderdeel uit van de licentietekst.

De laatste laag van het licentieontwerp erkent dat software, van zoekmachines tot kantoorsoftware tot muziek-editingsoftware, een enorme rol speelt in het creëren, kopiëren, ontdekken en verspreiden van creatieve werken. Om voor deze software gemakkelijk te checken of een werk onder een Creative Commons-licentie valt, is er een ‘machine-leesbare’ versie van de licentie beschikbaar. Deze bevat een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden van de licentie, geschreven in een formaat dat door softwaresystemen, zoekmachines en andere vormen van technologie te begrijpen is. Om dit te bereiken hebben we een gestandaardiseerde manier om onze licenties te beschrijven ontwikkeld, genaamd CC Rights Expression Language (CC REL).

Zoeken naar open gelicenseerd materiaal is een belangrijk onderdeel van onze benadering. Gebruik bijvoorbeeld Google om Creative Commons-materiaal te vinden. Zoek naar afbeeldingen op Flickr, albums op Jamendo en algemene media op spinxpress. Wikimedia Commons, de multimedia database van Wikipedia, is een belangrijke gebruiker van onze licenties.

Samen zijn deze drie lagen van de licenties meer dan een juridisch concept over het spectrum van rechten. Ze zorgen ervoor dat de licenties begrijpelijk zijn voor makers, (her)gebruikers en het internet zelf.

De licenties

Naamsvermelding
CC BY

This license lets others distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.

Bekijk het licentieoverzicht | Bekijk de volledige licentietekst

Naamsvermelding-GelijkDelen
CC BY-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.

Bekijk het licentieoverzicht | Bekijk de volledige licentietekst

Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Bekijk het licentieoverzicht | Bekijk de volledige licentietekst

Naamsvermelding-NietCommercieel
CC BY-NC

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.

Bekijk het licentieoverzicht | Bekijk de volledige licentietekst

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.

Bekijk het licentieoverzicht | Bekijk de volledige licentietekst

Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken
CC BY-NC-ND

Deze licentie is de meest restrictieve van onze zes hoofdlicenties, deze staat anderen alleen toe om jouw werken te downloaden en delen met anderen, zolang ze het werk intact laten en niet commercieel gebruiken.

Bekijk het licentieoverzicht | Bekijk de volledige licentietekst

Wij hebben ook tools beschikbaar die markeren in de ruimte ‘geen rechten voorbehouden’ van het publieke domein. Onze CC0-tool laat de rechthebbende afzien van alle auteursrechten en naburige rechten op een werk en plaatst daarmee het werk in het publieke domein. Met onze Public Domain Mark kan iedere internetgebruiker een werk markeren als een werk in het publieke domein.