Про Ліцензії

Для чого потрібні наші ліцензії

Ліцензії в галузі авторського права та інструменти Creative Commons відновлюють баланс в рамках традиційного підходу "всі права захищено", створеного законами про авторське право. Наші інструменти надають кожному від окремих авторів до великих компаній і установ простий стандартизований спосіб надати дозвіл в галузі авторського права на використання їхнього твору. Сукупність наших ліцензій і наших користувачів є багаточисленною і швидкоростучою цифровою спільнотою, сукупністю контенту, що може копіюватися, розповсюджуватися, редагуватися, реміксуватися і братися за основу, і все це в рамках законів про авторське право.

Будова і логіка ліцензії

Всі ліцензії Creative Commons мають багато важливих спільних рис. Кожна ліцензія допомагає творцям — якщо вони використовують наші інструменти, ми називаєто їх ліцензіари — зберігати за собою авторське право, в той же час дозволяючи іншим копіювати, розповсюджувати і іншим чином використовувати їхні твори — хоча б в некомерційних цілях. Кожна ліцензія Creative Commons також гарантує ліцензіарам належне зазначення авторства щодо їх творів. Кожна ліцензія Creative Commons є чинною по всьому світу протягом всього періоду дії авторського права на твір (тому що вони побудовані на авторському праві). Ці спільні риси є базовими, більше того ліцензіари можуть вирішити надати додаткові дозволи стосовно можливого використання їх творів.

Ліцензіар Creative Commons в процесі вибора ліцензії відповідає на декілька простих запитань — по-перше чи хочу я дозволити комерційне використання і, по-друге, чи хочу я дозволити створювати похідні твори? Якщо ліцензіар вирішує дозволити створення похідних творів, він може також забажати щоб будь-яка особа, хто використовує даний твір — ми називаємо їх ліцензіати — розповсюджувала свій похідний твір на умовах тієї ж ліцензії. Ми називаємо цю ідею "Поширення На Тих Самих Умовах" і це один з механізмів, котрий (якщо його обрано) допомагає цифровим спільнотам рости. Ця ідея заснована на ліцензії GNU General Public License, що використовується багатьма проектами вільного програмного забезпечення з відкритим кодом.

Наші ліцензії не зачіпають свобод, котрі надаються за законом користувчам творів за межами захисту авторським правом, таких як вийнятки і обмеження з авторського права. Ліцензії Creative Commons вимагають від ліцензіатів отримувати дозволи на будь-які дії з твором, право на які законодавство зберігає виключно за ліцензіаром і котрі ліцензія явно не дозволяє. Ліцензіати повинні вказувати авторство ліцензіара, зберігати повідомлення про авторські права незмінними на всіх копіях твору і давати посилання на ліцензію в копіях твору. Ліцензіати не можуть застосовувати технічні засоби захисту для обмеження доступу до твору інших осіб.

Спробуйте наш простий Інструмент Вибору Ліцензії.

Три «шари» Ліцензій

Машиночитна Форма

Текст, Зрозумілий Пересічній Людині

Але оскільки більшість митців, освітян і вчених не є юристами, ми також робимо ліцензії доступними в форматі, котрий можуть читати звичайні люди — Короткого Викладу (також відомого як версія ліцензії "зрозуміла пересічній людині"). Короткий Виклад — зручний довідник для ліцензіарів і ліцензіатів, що узагальнює і виражає деякі найважливіші умови. Вважайте Короткий Виклад дружнім до користувача інтерфейсом до Юридичного Тексту, хоча Короткий Виклад сам по собі не є ліцензією і його зміст не є частиною власне Юридичного Тексту.

Останній шар ліцензії створено для розпізнавання програмами, від пошукових систем до офісних програм і засобів для редагування музики, що грають велику роль в створенні, копіюванні, пошукуі розповсюдженні творів. Щоб зробити простішим розпізнавання Інтернетом творів, доступних на умовах ліцензій Creative Commons, ми надаємо «машиночитну» версію ліцензії — короткий підсумок основних прав і обов'язків, написаний в форматі, який можуть розуміти системи програмного забезпечення, пошукові системи і інші технічні засоби. Для досягнення цієї мети ми розробили стандартизований спосіб опису ліцензій, котрий може розуміти програмне забезпечення, так звану CC Rights Expression Language (CC REL).

Пошук відкритого вмісту — це важлива функція, що стає можливою завдяки нашому підходу. Ви можете використовувати Google для пошуку контенту, ліцензованого на умовах Creative Commons, шукати зображення на Flickr, музичні альбоми на Jamendo, і різноманітні медіафайли на spinxpress. Вікісховище, мультимедіа-репозиторій Вікіпедії є основним користувачем наших ліцензій.

Зібрані разом, ці три шари забезпечують, що спектр прав не є просто юридичною концепцією. Він є чимось, що можуть зрозуміти автори творів, можуть зрозуміти їх користувачі і навіть сам Інтернет.

Ліцензії

Зазначення Авторства
CC BY

This license lets others distribute, remix, adapt, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.

Подивитися Короткий Виклад Ліцензії | Подивитися Юридичний Текст

Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах
CC BY-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.

Подивитися Короткий Виклад Ліцензії | Подивитися Юридичний Текст

Із Зазначенням Авторства — Без Похідних
CC BY-ND

This license lets others reuse the work for any purpose, including commercially; however, it cannot be shared with others in adapted form, and credit must be provided to you.

Подивитися Короткий Виклад Ліцензії | Подивитися Юридичний Текст

Із Зазначенням Авторства — Некомерційна
CC BY-NC

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.

Подивитися Короткий Виклад Ліцензії | Подивитися Юридичний Текст

Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Поширення На Тих Самих Умовах
CC BY-NC-SA

This license lets others remix, adapt, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.

Подивитися Короткий Виклад Ліцензії | Подивитися Юридичний Текст

Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних
CC BY-NC-ND

Ця ліцензія надає користувачам найменший обсяг прав з наших шести основних ліцензій, дозволяючи їм тільки завантажувати ваші твори і ділитися ними з іншими поки вони вказують ваше авторство, але ваш твір не дозволяється використовувати в комерційних цілях або якимось чином змінювати.

Подивитися Короткий Виклад Ліцензії | Подивитися Юридичний Текст

Ми також надаємо інструменти, котрі працюють в просторі «всі права надано» — сфері суспільного надбання. Наш інструмент CC0 дозволяє ліцензіарам відмовитися від усіх прав і передати твір у суспільне надбання, а наше Позначення Суспільного Надбання дозволяє будь-якому користувачу Інтернета «позначити» твір як такий, що вже знаходиться в суспільному надбанні.